AAA
Spotkanie w sprawie możliwości skorzystania ze środków Unii Europejskiej
Poniedzialek, 16 kwietnia 2018r. (godz. 10:42)

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie w sprawie możliwości skorzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców zatrudniających do 250 pracowników (sektor MŚP).

Tematyka spotkania dotyczyć będzie następujących obszarów:

1. Oś priorytetowa 1


Agencja Reklamy Marecki.name

Działanie 1.2
Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Celem działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez:
1. rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
2. badania służące opracowaniu nowych lub ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzeniu prac rozwojowych, opracowaniu prototypów i linii pilotażowych, uruchomieniu pierwszej produkcji w ramach wdrożenia.
3. zakup wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji.
W przypadku MŚP oprócz prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac (dotacja na pokrycie kosztów wdrożenia).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych! W przypadku projektów z zakresu B+R zastosowane mają uproszone zasady zabezpieczania umów o dofinansowanie.

2. Oś priorytetowa 3
Działania 3.2
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

W ramach planowanego naboru projektów istnieje możliwość uzyskania przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji na działania związane z:
- wymianą źródeł energii cieplnej (w tym wymianą pieców),
- modernizacją systemów centralnego ogrzewania,
- termomodernizacją budynków (w szczególności ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
- zastosowaniem energooszczędnych technologii produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodu (w tym w szczególności montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy pomp ciepła).
Inwestycje takie pozwalają na osiągnięcie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa związanych ze zużyciem energii nawet do 70%!

Wysokość dotacji dla każdego składanego w ramach naboru projektu może wynieść nawet 1.500.000zł!
Dofinansowanie może wynieść nawet do 65% kosztów kwalifikowanych!

Miejsce spotkania: Fundacja - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, ul. A.Mickiewicza 1a

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Tel: 41 365 81 22

Termin spotkania: 27 kwietnia godz.12.30

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English