AAA
Stanowisko Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Radnych Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w sprawie budżetu na rok 2016. Odpowiedź Prezydenta Miasta Marka Materka.
Poniedzialek, 11 stycznia 2016r. (godz. 13:25)

Szanowni Państwo,

w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Radnych Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych pragniemy wyjaśnić zaistniałą na ostatniej sesji Rady Miejskiej sytuację oraz odnieść się do wypowiedzi Pana Prezydenta w stosunku do Radnych oraz przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie.


Pan Prezydent w swoich wypowiedziach i w publikacjach prasowych zarzuca Radnym, że "wywrócili budżet do góry nogami", łamiąc lokalne prawo, dlatego że zgodnie z obowiązującymi przepisami do 8 grudnia Radni Rady Miejskiej mogą zgłaszać poprawki do budżetu. To prawda - mogą, ale nie ma takiego obowiązku, a terminy mają charakter pomocniczy. Taka wypowiedź ze strony Pana Prezydenta, że Radni "pogwałcili lokalne prawo" jest zwykłą demagogią.
Budżet złożony przez Prezydenta Miasta do 15 listopada w Regionalnej Izbie Obrachunkowej jest składany po to, aby w sytuacji nie uchwalenia go przez Radę Gminy, Prezydent mógł go realizować w trakcie roku. Zdarza się to tylko incydentalnie czyli rzadko.
Niezbywalnym prawem Radnych Rady Gminy jest wprowadzanie zmian, które są zgodne z intencjami i oczekiwaniami mieszkańców miasta. Rolą radnego jest reagowanie w każdej chwili na interwencje i prośby lokalnej społeczności oraz prowadzenie w tym zakresie nieustannych konsultacji.
Pragniemy wyjaśnić, że zmiany, które wprowadziliśmy stanowią zaledwie 1,1% w skali całego budżetu miasta. Prosiliśmy Pana Prezydenta o spotkanie kilka razy. Niestety nie znalazł dla nas czasu. Fakt wydzwaniania do radnych w godzinach nocnych przed sesją świadczy o niewłaściwym pojmowaniu przez Pana Prezydenta słowa "współpraca".
W budżecie umieszczono inwestycje, które nie były konsultowane z Radnymi. Przykładem niech będzie inwestycja drogowa w południowej części miasta warta ok. 7 milionów złotych zaplanowana na 2016 rok, o której Radni nie wiedzieli. Wyżej wymienione zadanie nie wynikało także z harmonogramu przebudowy dróg w mieście. Pan Prezydent zarzuca nam, że to my stworzyliśmy ten harmonogram. Nie jest to prawdą, ponieważ projekt przygotowany przez zespół, w którym oprócz Radnych pracowali także wiceprezydenci i pracownicy urzędu miasta, został zmieniony, bez informowania i podania przyczyn. Więc jaki sens miało powoływanie takiego zespołu?
W ocenie Radnych wydatki środków budżetowych na zakup kina plenerowego, budowę peronu kolejki wąskotorowej, zakup nowego samochodu dla straży miejskiej czy nawet budowa kolejnej siłowni na ul. Na Szlakowisku niedaleko już istniejącej nie są najważniejszymi w obecnym czasie. Może kiedyś w przyszłości, ale na pewno nie teraz.
Wygospodarowane w ten sposób środki przeznaczono na inne bardziej potrzebne cele, służące wszystkim mieszkańcom np.: remont Pasażu Staffa, ciągu pieszego przy ul. Czerwonego Krzyża, czy budowa miejsc parkingowych na osiedlach.
Jak wybiórczo Pan Prezydent traktuje przekazywanie środków na Budżet Obywatelski, niech świadczy poniższy przykład. W prasie ukazała się informacja: " Chodnik do krzyża, zamiast drogi". A prawda jest następująca: w ramach Budżetu Obywatelskiego, ulica Lelewela zajęła w glosowaniu drugie miejsce i powinna otrzymać 100 tysięcy złotych na remont. Jednak Pan Prezydent arbitralnie, tak jak w innych przypadkach dołożył do remontu ulicy kolejne 115 tysięcy złotych. Nie podważamy potrzeby remontu ulicy Lelewela, ale Prezydent wybrany przez wszystkich mieszkańców miasta nie powinien tak wybiórczo traktować dzielnic miasta. Widząc potrzebę remontu chodnika do Krzyża Katyńskiego, wprowadziliśmy zmianę zmniejszając kwotę 215 tysięcy złotych, tylko o 25 tysięcy złotych. Więc jak się to ma do sformułowania: " chodnik do krzyża zamiast drogi"?
Słuszność przedstawionych przez nas propozycji w porozumieniu z mieszkańcami, została potwierdzona w demokratycznym głosowaniu. Na 22 obecnych Radnych 16 Radnych ( nie tylko z naszych dwóch klubów) je poparło przy 6 głosach wstrzymujących się. Nikt nie był przeciw.
Z usta Pana Prezydenta pod adresem Radnych publicznie padły w naszej ocenie niesłuszne zarzuty. Niezmiennie deklarujemy współpracę, która będzie służyła mieszkańcom naszego miasta.
Rada Gminy jest organem uchwałodawczym, a Prezydent wykonawczym. Dlatego Rada jako organ stanowiący i kontrolny ma prawo uchwalenia budżetu gminy - wynika to z w/w podziału władzy. Istotą demokracji jest to, że decyduje większość i jest to zrozumiałe oraz całkowicie naturalne.

Radni Klubów:
Prawa i Sprawiedliwości
oraz Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych


Stanowisko Prezydenta Miasta Starachowice

Prof. Władysław Bartoszewski mawiał: "Warto być przyzwoitym", te słowa dedykuję radnym Rady Miejskiej. Miejmy świadomość tego, że prezydentem czy radnym się bywa a człowiekiem się jest. Możemy mieć różne poglądy ale powinna nas łączyć służba na rzecz Starachowic i lokalnej społeczności. Prawdą jest, że ostateczna decyzja dot. budżetu miasta zawsze należy do radnych. Są jednak pewne procedury, których należy przestrzegać. Do 8 grudnia był czas zgłaszania poprawek. Żadnych nie zgłoszono. Później obradowały komisje Rady Miejskiej podczas, których również można było "po czasie" zgłosić poprawki. Nie zrobiono tego. Przed samą sesją również dopytywałem czy nie ma żadnych uwag. Tych uwag nie było. Tak więc chodzi o zwykłą ludzką przyzwoitość w tym konkretnym przypadku. Tej ewidentnie zabrakło. Kłamstwem jest twierdzenie, że byłem proszony o jakiekolwiek spotkanie i odmówiłem. Spotykaliśmy się wielokrotnie a przed sesją dopytywałem przewodniczącego klubu PiS i przewodniczącego Komisji Gospodarczej czy nie widzą potrzeby spotkania przed Sesją. Takiej potrzeby do mnie nie zgłoszono. Jeśli dzwonię do kogoś w godzinach popołudniowych, a ktoś oddzwania o godz. 20.30 to czy oznacza to wydzwanianie do kogoś w nocy? Jak można twierdzić, że radni nie wiedzieli o inwestycji przy ul. Południowej i Nurta, która ma być przepustką dla Gminy do zrealizowania w przyszłości pozostałych ulic na Osiedlu Południe skoro zarówno radni jak i społeczeństwo poprzez media byli wielokrotnie informowani o tym, że projekt został złożony do Wojewody i znalazł się na 20 miejscu w regionie (na 54 wnioski) by uzyskać dofinansowanie? Bez wykonania kanalizacji deszczowej, separatorów itd. ulic Południowej i Nurta nie będzie możliwa w przyszłości przebudowa m.in. ulic: Moniuszki, Smugowej, Żytniej i innych w południowej części miasta. W jakim one są stanie warto zobaczyć osobiście. W oświadczeniu mowa jest o kilku projektach zdaniem radnych zbędnych. Tak więc po co Ci sami radni (Tomasz Walendziak i Mariusz Zaborski) w interpelacji zabiegali bym do budżetu miasta wpisał siłownię plenerową na Szlakowisku? Prośbę spełniłem. Po czym Ci sami radni inwestycję skasowali. Brakuje konsekwencji w działaniach. Poruszono również sprawę środków na remont ulicy Lelewela. W budżecie na rok 2016 zaplanowałem na projekt 25 tys. zł. Jakim cudem mowa jest o tym, że radni tę kwotę zmniejszyli o 215 tys. zł? Nie rozumiem jednak skasowania z budżetu przebudowy dróg z nawierzchnią gruntową, które zajmowały pierwsze miejsca w harmonogramie, który został stworzony. Mieszkańcy ulic: Polnej, Jagodowej, Mieszały mogą czuć się oszukani. Mieszkańców wspomnianych ulic pragnę zapewnić, że do projektu budżetu na rok 2017 wpiszę zadania, które radni skasowali z projektu budżetu na rok 2016. Żałuję, że przez takie działania mieszkańcy innych ulic z nawierzchnią gruntową, które znajdują się w harmonogramie przebudowy dróg lokalnych będą musieli dłużej czekać na przebudowę tych dróg. Liczyłem, że do końca kadencji uda się wykonać także m.in. ulice: Piaskową, Staropolską, Zacisze, Majówka (między garażami a blokami), Strażacką, Łączną. Decyzja radnych powoduje, że nie wykonamy do końca kadencji wszystkich tych inwestycji i część z nich przesunie się na kolejne lata. Moim priorytetem było maksymalne przyspieszenie realizacji dróg, które mają nawierzchnię gruntową. Radni zdecydowali o przeznaczeniu pieniędzy na inne cele w tym budowę placu zabaw za ponad 50 tys. zł, który mógł być realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mam nadzieję, że w nowym 2016 roku w naszych działaniach będzie więcej rozsądku. Czego nam wszystkim życzę!

Prezydent Miasta
Marek Materek

PRZECZYTAJ TAKZE:
kiarb - 24-01-2016 15:14
A gdzie ty wyczytałeś to , że pisałem iż prezydent działał w czyimś interesie? Ja tylko napisałem , że cały proces konsultacji w sprawie przebiegu obwodnicy nie był transparentny i że został wybrany najgorszy wariant przebiegu obwodnicy.
roberttof - 24-01-2016 09:09
Piszesz powyżej, że Prezydent działa w czyimiś interesie teraz piszesz że niewieszcz w czyim. Cały czas dochodzę o co Ci chodziło o wpisie dotyczącym obwodnicy a ul. Mieszała. kirab pisz o swojej wiedzy a nie o swoich wymysłach.
kiarb - 23-01-2016 10:42
A co ja jestem Duchem Świetym , żebym wiedział w czyim imieniu działał prezydent . W każdym razie nie w moim.
Prober - 23-01-2016 10:02
Otóż i @robertoff zadał Ci pytanie.
roberttof - 23-01-2016 08:03
kirab odpowiedz w czyim imieniu działa prezydent M. Materek lobując za szlakiem drogi , który uważasz za szkodliwy dla mieszkańców ul. Mieszała.
kiarb - 22-01-2016 22:53
Co niby mam udowadniać bo nie kumam?
Prober - 21-01-2016 11:13
@Peter. To bardzo prawdopodobna wersja, szczególnie po pogróżkach Kwietnia w sprawie węgla. PMM buduje dobre relacje pomiędzy mieszkańcami a UM (w tym oczywiście i osobiste), to sprawia że nie jest wyalienowany i dobrze postrzegany przez mieszkańców. To się Radnym nie podoba i dali temu wyraz czy pod dyktando , czy z kunktato [...]
Peter - 21-01-2016 00:14
Panowie w temacie obwodnicy jest inny topic. Co do samego głosowania w sprawie budżetu: wygląda to tak, jakby Marek Materek był zbyt krótki by utrzymać "pyski" radnym. I wygląda to na to, że ktoś z opozycji - czytaj Kwiecień sieje mocny ferment obiecując radnym, że jak wróci do władzy do załatwi im dobre posadki i ciepłe stołki, [...]
kiarb - 20-01-2016 20:55
Nie mam pojęcia dlaczego prezydent wybrał taki wariant . Cena to marny argument bo droga dłuższa o 100 czy 150 m to niewielki wzrost kosztów przy takiej inwestycji. I tak jak pisałem poprzednio dla mnie to dziwne ,że prezydent optował za tą wersją. @Marecki proponuję zwróć się do prezydenta niech wyłoży karty na stół w tej spra [...]
christos132 - 20-01-2016 20:01
@Marecki, nikt rozsadny nie optuje za budowa obwodnicy tak blisko osiedla mieszkalnego, ktore do tej pory bylo oaza ciszy i spokoju. Wybrano wariant sugerujac sie tylko i wylacznie cena. BTW uwazam iz to i tak byla kielbasa wyborcza i zadna obwodnica nie powstanie.
widz - 20-01-2016 18:52
Co go pytasz on nie uważa on wie, a takim wypadku wszelkie tego typu pytania są zbędne.
Marecki - 20-01-2016 17:23
kiarb, a ja zapytam inaczej. Dlaczego uważasz za wybrany wariant przebiegu obwodnicy za najgorszy?
kiarb - 20-01-2016 08:19
Nie pytaj mnie bo ja nie jestem prezydentem.
roberttof - 20-01-2016 07:53
kirab zdarć tajemnice w czyim interesie działa Prezydent Starachowic w sprawie obwodnicy. Jeżeli tego nie uczynisz będę miał prawo uważać Cie za kłamce.
kiarb - 19-01-2016 17:15
Może odskamlą . Natomiast na tym przykładzie widać jak transparentnie i demokratycznie działa nasz prezydent. Ogłosił konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy mając z góry przygotowane stanowisko. I tak jak pisałem wyżej nie wiadomo dlaczego tak uparcie lansował najgorszy wariant przebiegu obwodnicy. Żeby jakoś uciszyć głosy [...]
GdzieTuLogika? - 19-01-2016 17:01
Marku uważaj na (...) z południa
roberttof - 19-01-2016 07:50
Radni bez radni. Poseł Lipiec to nie guru Jarosław Kaczyński. Najśmieszniejszy jest radny pracujący w MAN. Żenada.
Prober - 18-01-2016 23:02
Ty się tak nie ciesz na zapas radni jak te pieski odskamlą swoją decyzję , jestem o tym przekonany.
kiarb - 18-01-2016 22:56
I bardzo się cieszę że tak się stało z ulicą Mieszała (oczywiście szkoda mi mieszkańców). Prezydent ogłosił konsultacje w sprawie obwodnicy i nie wiedząc czemu wybrał wariant najgorszy dla mieszkańców ul. Mieszała. Chcąc kupić ich przychylność obiecał im wybudowanie ulicy. Nie wiem tylko dlaczego prezydentowi tak mocno zależało [...]
Prober - 18-01-2016 19:32
To przecież uzgadniał i głosów sprzeciwu nie było. Dopiero nocna zmiana wprowadziła poprawki. Swoją drogą ciekaw jestem jak toczą się negocjacje w sprawie ulicy Mieszały. Negocjacje którym patronuje proboszcz i próbuje tonować bowiem mieszkańcy są bardzo rozsierdzeni decyzją radnych. Pomiędzy samorządnością a samowolą radnych [...]
kiarb - 18-01-2016 19:13
Zdaje się że nie rozumiesz na czym polega samorządność . Oprócz prezydenta są jeszcze radni , którzy powinni reprezentować swoich wyborców. Prezydent jest twórcą budżetu , ale powinien przed uchwaleniem uzgodnić go z radnymi. Brak takich uzgodnień prowadzi do takich niespodzianek.
oklasky - 13-01-2016 07:07
Ciekawe ze pan radny Janusz Garbarczyk ktory zglosil projekt budowy chodnika do krzyza katynskiego nie byl w stanie odpowiedziec na pytania dot. tej glupiej inwestycji. Czyzby nie wiedzial co zglasza ?
Prober - 12-01-2016 22:05
Pis , Pisem, ale co odbiło spółdzielcom tego nie wie nikt. Mają prezydenta nie umoczonego w żadne koterie za starannością wykonującego swoje obowiązki. Nagle przyszło im do głowy pokazać mu jego miejsce w szeregu po prostu upokorzyć go. Głowa nie zabolała o nawet jedną złotówkę ze schetynówki na ulicę Polną . Z pasją powiem [...]
roberttof - 12-01-2016 06:18
PiS lubi działać pod osłona nocy.
Renka - 11-01-2016 22:26
Mogli się wypowiedzieć na sesji a nie banda kretynów siedziała cicho bo ich niski iloraz inteligencji nie pozwolił się odezwać, pewnie dużo czasu im zajęło przygotowanie tych wyjaśnień.Mam nadzieje że ich karma zeżrę za to co wyprawiają .
REKLAMA