AAA
VIII Festyn Ekologiczny "Zaginiony świat naszej Ziemi"
Czwartek, 22 wrzesnia 2016r. (godz. 09:00)

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach już po raz ósmy organizuje dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta Festyn Ekologiczny "Zaginiony świat naszej Ziemi". Tegoroczna edycja festynu objęta patronatem Starosty Starachowickiego, odbędzie się pod hasłem "Wróbel - twój mały przyjaciel".

fot. źródło: MPiT w Starachowicach

Tegoroczny Festyn odbędzie się 7 października 2016 r. w godz. 10:00 - 13:00 w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do 20 września 2016 r. W Festynie może uczestniczyć wyłącznie jedna grupa jako reprezentant szkoły lub przedszkola. Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób.


Podczas imprezy przybliżymy życie wróbli - ich biologię, behawior, znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka. Do udziału zapraszamy wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Starachowic.

Zgodnie z regulaminem Festynu (jak w latach ubiegłych) każda grupa/klasa (reprezentująca jednostkę) biorąca w nim udział oprócz przygotowania pracy plastycznej lub krótkiego występu artystycznego (piosenki, wiersza, przedstawienia) powiązanych z hasłem przewodnim imprezy, dostarczy domek dla wróbli (wytyczne w regulaminie), stając się tym samym aktywnymi działaczami ochrony przyrody w regionie. Budki lęgowe zostaną przekazane do odpowiednich instytucji zajmujących się popularyzacją edukacji ekologicznej przyczyniając się w ten sposób do ochrony populacji wróbli.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 783-730-078 lub e-mail: przyroda@ekomuzeum.pl.
Serdecznie zapraszamy!!!źródło: MPiT w Starachowicach

REKLAMA