AAA
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - termin zgłoszeń przedłużony!
Poniedzialek, 31 pazdziernika 2016r. (godz. 12:33)

Ważna informacja dla wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak powinny zmienić się Starachowice - na prośbę mieszkańców do 10 listopada przedłużony został termin składania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Przypominamy, iż przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz poprawią jakość życia mieszkańców. To projekty społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze, poprawę przestrzeni i infrastruktury.


Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można zgłaszać w 5 kategoriach:

a. społecznej
b. gospodarczej
c. środowiskowej
d. przestrzenno-funkcjonalnej
e. technicznej

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego w zakładce "Rewitalizacja" na stronie www Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub w Biurze Obsługi Mieszkańca. Formularz jest krótki, pomysły trzeba opisać w sposób zwięzły, to znaczy: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania, podać, jaki osiągnie efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może (powinien) go realizować, ile to będzie kosztowało (w przybliżeniu).

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice (pokój 220) lub na adres e-mail: rewitalizacja@starachowice.eu.


Kamil Stanos
Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Starachowicach

REKLAMA