AAA
XVIII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie
Wtorek, 07 listopada 2017r. (godz. 10:43)

28 października 2017r. w 74. Rocznicę Bitwy na Wykusie leśnymi ścieżkami przeszli uczestnicy kolejnej XVIII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Patronem tegorocznej uroczystości była pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. Modlitwie przewodniczył kapłan z parafii Wszystkich Świętych ze Starachowic ks. Mirosław Jakubiak.

fot. źródło: ZHP Hufiec Starachowice
fot. źródło: ZHP Hufiec
Starachowice
fot. źródło: ZHP Hufiec
Starachowice
fot. źródło: ZHP Hufiec
Starachowice
fot. źródło: ZHP Hufiec
Starachowice

Mimo trudnych warunków atmosferycznych w tegorocznej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ponad 300 osób.


"Droga Krzyżowa" na Wykusie szlakiem mogił partyzanckich wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcom był kpt. hm Stefan Derlatka ps. "Daniel" wraz z instruktorami ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich ze Starachowic. Niestety w tym roku zabrakło wśród nas druha kpt.hm. Stefana Derlatki, który we wrześniu odszedł na "wieczna wartę".
Tegoroczną drogę poprowadziły zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm. Krzysztofa Krawca.
Nad właściwym przebiegiem modlitw, rozważań i śpiewu przy stacjach drogi krzyżowej czuwały druhny: hm. Anna Skibińska, phm. Kazimiera Składanowska i dh. Grażyna Erbel z Kręgu Seniorów "Łysica-Żubry" oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.
Na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Jakubiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, duchownym, harcerzom, uczniom, mieszkańcom okolicznych miejscowości, władzom samorządowym, służbom, mundurowym i leśnikom za tak liczne przybycie na wykuską polanę.

Komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska pochyliła się nisko wszystkim kombatantom , którzy / zwłaszcza na początku istnienia i tworzenia drogi/ udzielali pomocy finansowej i merytorycznej organizatorom. Niestety co roku jest ich na tej polanie coraz mniej. Podziękowała także leśnikom , którzy porządkują leśne mogiły i zawsze służą pomocą przy ich renowacji.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie i gorącej herbacie.
W uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach z Panem Leszkiem Nowakiem i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięły także udział inne środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 2DH, 38 SDH, 100 DH, 111 ADH, 115 DH, KS Łysica Żubry" oraz gromady zuchowe ze Starachowic i Chybic.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.
Wśród licznie zgromadzonych osób była Pani Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Wicestarosta Powiatu Starachowice Pan Andrzej Sendecki, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan Karol Fijałkowski, córka Józefa Piwnika "Topoli" brata Jana Piwnika "Ponurego" Pani Teresa Piwnik, leśnicy z Nadleśnictw: Starachowice, Ostrowiec Św., Skarżysko Kam., Suchedniowa i Marcul, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości Okręg Kielce ŚZŻAK reprezentowała Prezes Okręgu Pani Alina Szwach. Środowisko "Ponury" "Nurt", hm Anna Skibińska - Wiceprezes Okręgu oraz Ryszard Patzer - Członek Zarządu. Jak co roku nie zabrakło także młodzieży z Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" we Wzdole Rządowym oraz Jednostek Strzeleckich. W bieżącym roku w "drodze krzyżowej" aktywnie uczestniczyli także Rycerze Kolumba z Rady Stanowej 15015 im. Św. Ojca Pio.
Partyzancka Droga Krzyżowa stała się miejscem spotkań wielopokoleniowych - obok seniorów i kombatantów leśne drogi przemierzali rodzice z małymi dziećmi.
Tegoroczna edycja PDK była zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, Starostwu Powiatowemu Starachowice i Gminie Starachowice.


źródło: ZHP Hufiec Starachowice

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English