AAA
Wydatkowanie funduszy pozyskanych na realizację projektu "Starachowice OD nowa"
Poniedzialek, 06 listopada 2017r. (godz. 11:12)

Szanowni Państwo,

Schemat przedstawiający na co wydatkowane są pieniądze w projekcie "Starachowice OD Nowa"
Schemat przedstawiający na co wydatkowane są pieniądze w projekcie "Starachowice OD Nowa"
Nieprawdziwa informacja, która pojawiła się na mieście, dot. projektu
Nieprawdziwa informacja, która pojawiła się na mieście, dot. projektu "Starachowice OD Nowa"
Ulotka z najważniejszymi informacjami o projekcie
Ulotka z najważniejszymi informacjami o projekcie "Starachowice OD Nowa"

Brudnej kampanii ciąg dalszy. Tym razem atakowany jest projekt, który otworzył naszemu miastu szansę na pozyskanie środków unijnych na rewitalizację miasta.


Projekt "Starachowice OD nowa" otrzymał dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Rozwoju "Modelowa Rewitalizacja Miast". Podkreślam, że projekt ten jako jedyny w naszym województwie, znalazł się na liście 20 najlepszych projektów w Polsce.

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu "Starachowice OD nowa" mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na dokumenty planistyczne, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie, wsparcie merytoryczne, szkolenia, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście.

To co jednak jest najważniejsze, dzięki realizacji projektu "Starachowice OD nowa" mogliśmy opracować Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 - 2025, który umożliwił nam m.in. aplikowanie o 20 mln zł do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu rewitalizacji, który obejmuje:
-Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Lubianka,
-Remont Starachowickiego Centrum Kultury z otoczeniem
-Remont Pałacyku
-Zagospodarowanie Zbiornika Wodnego Pasternik,
-Zagospodarowanie Parku Miejskiego,
-Remont Budynków Gminnych na Osiedlu Wzgórze
-Zagospodarowanie tereny przy dworcu PKP na Starachowicach Dolnych.

Podkreślam, że pozyskanie środków unijnych na powyższe inwestycje nie byłoby możliwe bez sporządzenia dokumentów, które są finansowane z projektu "Starachowice OD nowa".

Wniosek na realizację powyższych inwestycji wraz z Gminnym Programem Rewitalizacji przygotowanym w ramach projektu "Starachowice OD nowa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego 30 czerwca 2017 roku.

Dokumenty techniczne dotyczące powyższych inwestycji, tj. ekspertyzy, koncepcje zagospodarowania, dokumentacja budowlana są finansowane z projektu "Starachowice OD nowa" i stanowią blisko 60 % jego wartości. 30 % środków finansowych, to środki przeznaczone na działania społeczne, badania, koncepcje oraz opracowanie innych dokumentów strategicznych. Wykazane w treści ulotki środki finansowe odnoszą się do niecałych 10 % wydatków całego projektu i dotyczą marginalnych z punktu widzenia całego projektu działań. Wszystkie projektowe wydatki są sprawdzane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz przez Ministerstwo Rozwoju, które wysoko ocenia stopień jego wdrożenia.
Realizacja tak skomplikowanego i wielokierunkowego projektu wymaga dodatkowej obsługi technicznej i wykwalifikowanej kadry merytorycznej, której zatrudnienie jest możliwe dzięki konkursowi Modelowej Rewitalizacji Miast. Bez zaangażowania dodatkowych osób, realizacja projektu byłaby niemożliwa. Dotacja umożliwiła nam zatrudnienie dodatkowego pracownika, którego wynagrodzenie jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Autorzy ulotki nie wzięli zapewne pod uwagę, że kwota wynagrodzenia obejmuje koszty zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Ponadto ze środków projektu wypłacane są również dodatki do wynagrodzeń osobom zaangażowanym w jego realizację (kwota dodatków również obejmuje koszty po stronie pracodawcy jak i pracownika).

Inicjatywy społeczne, które są realizowane dzięki projektowi "Starachowice OD nowa" oraz uczestnictwie Starachowic w konkursie Modelowej Rewitalizacji Miast:
- powstała koncepcja świetlicy środowiskowej Sukces, która obecnie funkcjonuje w Starachowickim Centrum Kultury, na którą skutecznie pozyskaliśmy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego,
- powstała koncepcja i pozyskane zostały środki na Centrum Interwencji Kryzysowej, które obecnie działa w Galerii Skałka,
- zrealizowane zostały szkolenia dla organizacji pozarządowych,
- przeprowadzone zostały konsultacje społeczne planowanych do realizacji projektów,
- przeprowadziliśmy akcję "Lato na Wzgórzu" dla najmłodszych mieszkańców osiedla Wzgórze,
- zrealizowane zostały warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży,
- projekt umożliwił pozyskanie środków na opracowanie strategii dla młodzieży,

W przyszłym roku z projektu "Starachowice OD nowa" zostaną sfinansowane mikro-granty dla mieszkańców osiedla Wzgórze, opracowana zostanie strategia rozwoju miasta, zakupiony zostanie program do graficznego przedstawiania danych dotyczących naszego miasta i wiele innych działań.

To tylko część korzyści wynikających z realizacji projektu "Starachowice OD nowa" i jestem przekonany, że większość z Państwa doskonale te działania zna.
Na sam koniec proponuje autorom ulotki zaczerpnięcia wiedzy na temat tego, czym jest rewitalizacja i jak należy ją rozumieć. Moi pracownicy chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnią istotę prowadzonego w mieście procesu rewitalizacji. Rewitalizacji, z której powinniśmy być dumni, a której namacalne efekty już odczuwamy i będziemy odczuwać przez najbliższe miesiące i lata.

Zapraszam również na stronę internetową projektu, gdzie można śledzić wszelkie działania podejmowane przez nasz zespół. Znajdziecie tam Państwo raporty oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji: www.rewitalizacja.starachowice.eu

Marek Materek
Prezydent Miasta

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English