AAA
Uroczystość św. Barbary, patronki miasta
Poniedzialek, 27 listopada 2017r. (godz. 15:58)

W tym roku po raz dziewiąty obchodzić będziemy w dniu 4 grudnia uroczystość św. Barbary jako patronki naszego miasta. Św. Barbara to również patronka ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli nasze miasto. Biorąc udział w uroczystości, chciejmy podziękować patronce za opiekę nad naszym miastem w minionym roku.

Program uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 11:45 zbiórka przy kapliczce św. Barbary przy ul. W. Pileckiego,


godz. 12:00 wystąpienie Prezydenta Miasta,
godz. 12:10 procesja ulicami: W. Pileckiego, Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Westerplatte, Św. Barbary,
godz. 12:30 uroczysta suma odpustowa w kościele pw. Wszystkich Świętych.

Organizatorem uroczystości jest Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English