AAA
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Wtorek, 28 listopada 2017r. (godz. 20:40)

Centrum Inicjatyw Senioralnych już działa. Jest to inicjatywa społeczna zainicjowana przez Towarzystwo Rozwoju Starachowic PARTNER.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach
Nastepna wiadomosc:
ť Eko-choinka 2017

Poprzednia wiadomosc:
ť PGNiG-e wydłuża dyżury

Gmina Starachowice udostępniła lokal Kawiarenki Internetowej e - Seniorek w godzinach 16.00 - 18.00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) w środy w godzinach 16.30 -18.30 i dodatkowo w poniedziałki 9.45-11.45. Wolontariusze w ramach CIS będą prowadzić punkty samopomocy dla seniorów. Celem CIS jest aktywizacja społeczna i integracja środowisk senioralnych. Inicjatywa społeczna jest szansą na aktywniejszy udział seniorów w przestrzeni publicznej, służącej rozwojowi miasta i świadomości obywatelskiej mieszkańców. Na spotkania zapraszane będą również osoby, organizacje pozarządowe i przedstawiciele samorządu lokalnego mogące pomóc seniorom rozwiązywać ich problemy. Seniorzy skupieni w Centrum planują prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej m.in. przy pomocy pięciu projektów pn: "Aktywizacja Społeczności Obywatelskiej", "Społeczna Samopomoc Senioralna", "Profilaktyka i zachowanie zdrowia", "e- Seniorek", oraz "Starachowice moje miasto nad Kamienną". Informacje dotyczące projektów - Inicjatywy CIS, podawane będą na stronie internetowej: cis.starachowice.eu oraz na ulotkach CIS.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English