AAA
4 miliony złotych dotacji dla Starachowic na rozwój zieleni miejskiej
Poniedzialek, 18 grudnia 2017r. (godz. 09:48)

Prezydent Marek Materek, w miniony piątek w Ministerstwie Środowiska, podpisał umowę na dotację w wysokości 4 milionów złotych na realizację projektu pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach", fundusze pochodzą z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Podpisanie umów miało miejsce podczas konferencji zorganizowanej w ministerstwie z udziałem ministra Jana Szyszko, prezesa Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy oraz samorządowców z czterech miast, które jako pierwsze otrzymały dofinansowanie są to: Koluszki, Sulejówek, Sochaczew i Starachowice. Łącznie 20 mln. zł.


Agencja Reklamy Marecki.name

- Tereny zielone odgrywają bardzo ważną rolę w miastach. - mówił podczas konferencji Minister Środowiska Jan Szyszko - Oczyszczają powietrze, sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Służą także wypoczynkowi i rekreacji. Ponieważ znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, chcemy wspierać ich rozwój.
Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu : "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach". Wartość projektu to 4,7 mln zł, wysokość dotacji to ponad 4 mln zł. Podczas podpisywania umowy w konferencji zorganizowanej w ministerstwie uczestniczyli także starachowicki parlamentarzysta Krzysztof Lipiec oraz radna Rady Miejskiej Marta Zięba.

Celem projektu który w przyszłym roku będzie realizowany w Starachowicach, jak informuje prezydent, jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz rewaloryzacji terenów zieleni.

- Jesteśmy jedną z dwóch gmin w województwie świętokrzyskim, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poprawy zieleni miejskiej - mówi Prezydent Marek Materek - Zakres projektu będzie dotyczył zagospodarowania ok. 7,8 ha powierzchni miasta. 1 grudnia otworzyliśmy oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenów zieleni miejskiej. Wiosną dokumentacja będzie gotowa. Gdy ją odbierzemy - ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy prac. Powinny zostać zrealizowane w 2018 roku. Przypomnę, że jednym z elementów tego projektu jest skwer "Szaracy" przy SP nr 9. Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy zadanie na 5 obszarach w różnych częściach miasta. Pojawią nowe nasadzenia drzew i krzewów. Łąki kwietne i mała architektura.

W ramach projektu pn. "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach" zaplanowano następujące działania:

1. Obszar 1 - tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży - powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha.


Na tym terenie planuje się:
- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,
- wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu,
- łąki kwietne,
- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),
- elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

2. Obszar 2 - zlokalizowany na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolica SP 9) - powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha.

Na tym terenie planuje się:
- utworzenie zieleni rekreacyjnej w pobliżu skweru przy fontannie,
- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),
- elementy małej architektury: zagospodarowanie terenu przy dawnej fontannie, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, pergola, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, remont ciągów pieszych, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

3. Obszar 3 - tereny przy ul. Iłżeckiej, od południa graniczące z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego - powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha.

Na tym terenie planuje się:
- utworzenie zieleni przyulicznej w odmianach ozdobnych, do stosowania w pasie drogowym,
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

4. Obszar 4 - zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha.

Na tym terenie planuje się:
- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,
- utworzenie zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym w otoczeniu SCK,
- kompozycje krzewów, bylin, łąki kwietne,
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjna.

5. Obszar 5 - zlokalizowany pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą) - powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha.

Na tym terenie planuje się:
- uporządkowanie i utworzenie zieleni urządzonej o charakterze parkowym,
- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych,
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
PRZECZYTAJ TAKZE:
kiarb - 20-12-2017 22:35
Istniejącej nie ma kto utrzymać w należytym porządku , a będą nasadzać nową. Zieleń to nie budynek czy samochód , że parę lat prezentuje się pięknie . Zieleń od momentu posadzenia należy pieczołowicie pielęgnować , a jakoś u naszych włodarzy nie widzę poczucia estetyki i porządku w mieście.
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English