AAA
Gmina Brody otrzymała największą w historii dotację
Wtorek, 02 stycznia 2018r. (godz. 08:59)

W przyszłym roku ruszy długo oczekiwana inwestycja - budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieni oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krynkach. Gmina Brody uzyskała największe jak dotąd dofinansowanie ze środków unijnych. Fundusze zewnętrzne na te zadania sięgną kwoty ok. 11,3 mln złotych.

Na zdjęciu Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody, Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody oraz Jan Kosiela Sekretarz Gminy Brody
Na zdjęciu Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody, Dorota Dyka - Skarbnik Gminy Brody oraz Jan Kosiela Sekretarz Gminy Brody
fot. źródło: UG Brody

Umowy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podpisała pani Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody. Wartość dofinansowania wynosić będzie ok. 6 mln zł. Ze środków gminy pochodzić będzie około 4,6 mln zł. Wykonane zostanie łącznie ponad 12 km sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompownie.


Agencja Reklamy Marecki.name

Oczyszczalnia ścieków w Krynkach musi zostać rozbudowana, żeby mogła przyjąć dodatkowe ścieki z sołectwa Lubienia. W wyniku realizacji inwestycji zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni ścieków z 300 m3 do 900m3 na dobę. Na to zadanie, gmina otrzyma ok. 5,3 mln dofinansowania z Unii Europejskiej. Pozostałe środki w wysokości łącznie ok. 3,7 mln pochodzić będą z budżetu gminy. Ponadto, zakupiony zostanie m. in. samochód WUKO oraz inteligentny system GIS-SCADA do zarządzania siecią kanalizacyjną i technologią oczyszczania ścieków.


źródło: UG w Brodach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English