AAA
Oddział zakaźny w budynku nowego szpitala?
Sroda, 17 stycznia 2018r. (godz. 14:57)

Władze powiatu starają się o pieniądze na przeniesienie oddziału zakaźnego do bloku C w budynku nowego szpitala. Wniosek w tej sprawie został złożony do wojewody. Opiewa na kwotę blisko 3 mln 750 tys. zł, z czego 2 mln 950 tys. zł przeznaczone zostaną na prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów nowej ustawy o działalności leczniczej.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe

Obecnie oddział zakaźny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach mieści się w osobnym budynku, w odległości ok. 300 m od siedziby szpitala. Jego przeniesienie jest koniecznością, wynikającą z nowej ustawy o działalności leczniczej, która określa jasno wymogi, jakie muszą spełniać podmioty lecznicze. Będzie to jednak dosyć kosztowne, dlatego Powiat stara się o dotację z budżetu Państwa.


- W piątek (12 stycznia) złożyliśmy wniosek do wojewody o przyznanie dotacji na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów - poinformowała na konferencji prasowej starosta starachowicki Danuta Krępa. - Wniosek opiewa na kwotę 3 mln 750 tys. zł, z czego 2 mln 950 tys. zł dotyczą robót budowlanych, natomiast 800 tys. zł przeznaczone zostało na sprzęt.

Na nową lokalizację oddziału wybrano blok C (tuż obok SOR-u).

W ramach prac budowlanych wykonane zostaną tam wszystkie instalacje, łącznie z klimatyzacją, wentylacją i stacją oczyszczania ścieków. Zdaniem starosty Danuty Krępy, będzie to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów w regionie, przez co zwiększy także konkurencyjność samego szpitala. Władze dołożą starań, by przeniesienie oddziału nastąpiło w 2018 r. Mają już na to zabezpieczone środki w budżecie.
- Chcemy aby dofinansowanie pokryło nam 80 proc. kosztów, a 20 proc. dołożymy z własnej kieszeni. 19 proc. wyłoży szpital, a Powiat zapewni 1 proc. - informuje starosta.

- Liczymy, że wniosek rozpatrzony zostanie szybko, co umożliwi nam sprawne przeniesienie oddziału do bloku C - mówi wicestarosta Marek Pawłowski. - Chcemy zamknąć już ostatecznie wszystkie dyskusje w tej sprawie, umożliwiając personelowi spokojną pracę i leczenie pacjentów.źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

REKLAMA