AAA
PŁACIMY PODATEK PIT W STARACHOWICACH! WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!
Piatek, 26 stycznia 2018r. (godz. 10:45)

SZANOWNI PAŃSTWO

Gmina Starachowice otrzymuje część Państwa podatku dochodowego z rozliczenia PIT. W 2017 roku udział ten wynosił 37,89%. Z tego tytułu wpłynęło do samorządowej kasy 39 mln zł., czyli tyle płaconego przez Państwa podatku wróciło do Gminy Starachowice. To około 1/5 wszystkich dochodów.


Środki te finansowały między innymi inwestycje i remonty drogowe, funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, komunikację miejską, pomoc społeczną, infrastrukturę sportową i kulturalną, utrzymanie czystości. Płacąc podatek dochodowy (PIT) zgodnie z miejscem zamieszkania zwiększamy możliwości inwestycyjne naszego Miasta, polepszamy dostępność i standard usług ogólnomiejskich. Jeżeli w formularzu PIT jest wpisane tylko miejsce zameldowania (poza Starachowicami), to właśnie tam trafiają Państwa podatki.

MELDUNEK A MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a ściśle- według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym przypadku znaczenia. To oznacza, że osoba zameldowana w innej miejscowości, ale faktycznie zamieszkująca w Starachowicach, powinna się rozliczyć PIT-em jako mieszkaniec Starachowic. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Adres zamieszkania nie musi się pokrywać z adresem zameldowania. Nawet jeśli Państwo nie posiadają meldunku a przebywają w Starachowicach to mogą złożyć deklarację PIT w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach.

JAK TO ZROBIĆ? TO PROSTE!
Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach miejsca zamieszkania innego niż zameldowania nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania. Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, to wystarczy wpisać:
- w części A- Urząd Skarbowy w Starachowicach,
- w części B- podać adres zamieszkania na terenie Starachowic.
Należy pamiętać, żeby o zmianie Urzędu Skarbowego powiadomić pracodawcę.

PAMIĘTAJMY. BEZ ZAMELDOWANIA W STARACHOWICACH RÓWNIEŻ MOŻEMY ROZLICZAĆ SIĘ TAK JAK OSOBA ZAMELDOWANA.

Z poważaniem
Prezydent Miasta
Marek Materek

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English