AAA
1 lutego rusza nabór wniosków w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych
Poniedzialek, 29 stycznia 2018r. (godz. 14:57)

Gmina Starachowice po raz czwarty realizuje Program Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji PIL wnioski można składać od 01 do 28 lutego.

Program funkcjonuje w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zakłada udział mieszkańców w kosztach realizacji wybranych inwestycji służących mieszkańcom miasta.


Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2018 r. na ten cel to 200 tysięcy złotych.
W latach 2015 - 2017 do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych zgłoszono 44 projekty inwestycji. Zrealizowanych zostało 38. Wartość całkowita wykonanych inwestycji to 683 134 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Gminę Starachowice to 517 305 zł. Wysokość nakładów poniesionych przez Wnioskodawców to 165 829 zł.

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania: wyremontowano ulicę Powstania Styczniowego, utworzono profesjonalną, cyfrową pracownię językową z 16 stanowiskami w Gimnazjum nr 4, wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną pomiędzy ul. Jana Pawła II, a 6-go Września, wyremontowano istniejącą instalację oświetleniową na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11. Do Przedszkola Miejskiego nr 6 zakupiona została nowa zmywarka do naczyń.

W 2016 roku wybudowano nowe miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej nr 12, powstał odcinek miejskiej drogi wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 29, wykonano ogrodzenie z płyt betonowych przy ogrodach działkowych nr 1, 2, 3, 4, 9, wyremontowano chodnik przy Hotelu "Senator" oraz wyposażono Stadion Miejski i boiska treningowe przy ul. Szkolnej w sprzęt sportowy i sprzęt do pielęgnacji trawy, doposażono placówki oświatowe w niezbędne urządzenia i sprzęt multimedialny.

W 2017 roku zrealizowano inwestycję związaną z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce przylegającej do Parafii MB Częstochowskiej na Łazach, wykonano oświetlenie w ulicy dojazdowej do ul. Smugowej, zakupiono wyposażenie do Starachowickich klubów piłkarskich (MKS STAR, AKADEMIA, Katolicki Klub Sportowy, Juwenta, Integracyjna Akademia Piłkarska STAR) w sprzęt treningowy i akcesoria niezbędne do prawidłowego utrzymania trawy, a także wyposażono szkoły i przedszkola w niezbędny sprzęt do edukacji (sprzęt multimedialny), uzupełniono wyposażenie w jednostkach oświatowych (zmywarki, szafki ubraniowe, ławki, krzesełka, przeprowadzono renowację podłóg) dzięki zaangażowaniu dyrekcji placówek oraz członków Rad Rodziców, a także zakupiono urządzenia na place zabaw dla 2 przedszkoli.

Zgodnie z regulaminem PIL-u, Inwestycje muszą być realizowane na terenie i w obiektach należących do Gminy Starachowice. Mieszkańcy mogą składać projekty, których realizację w 75 procentach dofinansowuje gmina. Pozostałe 25 procent wkładu własnego przekazują wnioskodawcy.

Gmina Starachowice nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, może natomiast wspierać realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również poprzez np. zakup usług i rzeczy).

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składa się do:

Prezydenta Miasta Starachowice

Urząd Miejski w Starachowicach
27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące między innymi: sposobu reprezentacji wnioskodawcy wobec jednostki samorządu terytorialnego, nazwę i cel zadania publicznego, termin i miejsce realizacji zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, informację o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł, a także kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Gmina udzieli wsparcia Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków.

Wniosek możliwy jest do pobrania na naszej stronie: www.starachowice.eu lub w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańców.

PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU PROSIMY O DOPISANIE NUMERU TELEFONU !!!

Komisja rozpatrzy wnioski w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim, pokój nr 113 nr tel: 41 273-82-74 lub wchodząc na stronę www.starachowice.eu

Pracownikiem odpowiedzialnym za Program Inicjatyw Lokalnych jest pani Grażyna Pancewicz.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English