AAA
Nabór wniosków w ramach programu "ZORZA"
Poniedzialek, 29 stycznia 2018r. (godz. 10:02)

Od 15 lutego, znów będzie można starać się o dofinansowanie do wymiany pieców w ramach programu ZORZA, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Starachowiczanie zainteresowani tą formą dofinansowania mogą liczyć na pomoc przy wypełnieniu niezbędnej dokumentacji.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkańcy mogą liczyć na dopłaty do wymiany tradycyjnych pieców na ekologiczne źródła ciepła. W tym roku, jak poinformował Ryszard Gliwiński prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zabezpieczono na ten cel 2,5 miliona złotych.


Agencja Reklamy Marecki.name

Kwota dofinansowania będzie zależeć od typu urządzenia. W przypadku kotłów na paliwa opalane węglem dofinansowanie wyniesie 3 tys. złotych. Najwięcej, bo 5 tys. będzie można uzyskać na urządzenia zasilane wyłącznie energią elektryczną, np. pompy ciepła oraz w przypadku przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Program "ZORZA" - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska.
Na mocy zawartego w ubiegłym roku porozumienia pomiędzy Prezydentem Starachowic Markiem Materkiem, a Ryszardem Gliwińskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy przy realizacji programu "ZORZA - Czyste powietrze nad Świętokrzyskim" pracownicy starachowickiego urzędu pomagają mieszkańcom w wypełnianiu stosownych dokumentów.

Zainteresowanych udziałem w projekcie starachowiczan zapraszamy do Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English