AAA
Ponad 3 mln zł dofinansowania na drogi dla powiatu starachowickiego
Poniedzialek, 16 kwietnia 2018r. (godz. 09:15)

W ubiegły czwartek (12 kwietnia) władze pięciu powiatów: starachowickiego, pińczowskiego, buskiego, koneckiego i jędrzejowskiego, spotkały się z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek by podpisać umowy dotacyjne na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

fot. źródło: Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, Starosta Starachowicki pani Danuta Krępa podpisała umowę na przebudowę dwóch dróg powiatu starachowickiego, w tym drogi nr 0570 T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec  Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego oraz  drogi 0625 T Krynki - Brody.


Na przebudowę drogi nr 0570 T Osiny - Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec  Duży - gr. woj. Świętokrzyskiego, powiat starachowicki otrzyma dofinansowanie w wysokości 384 990,00 zł. W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości 355mb, którego nawierzchnia poszerzona zostanie do 5m. Wykonane zostanie odwodnienie, chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy do posesji, pobocze z kruszywa, oraz aktywne znaki i progi zwalniające.

Remont przeprowadzi firma BUDROMOST, która 7 marca weszła na plac budowy. Wartość całego zadania wyniesie 769 980,00zł, połowa tej sumy zostanie pokryta z otrzymanej dotacji, druga połowa to wkład Powiatu i Gminy Mirzec.

Kolejna dotacja, jaką otrzymał powiat starachowicki dotyczy wykonania prac na drodze nr 0625 T Krynki - Brody. Będzie to kontynuacja remontu drogi biegnącej wzdłuż Zalewu Brodzkiego. Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 2 888 030,00zł. W ramach tego zadania jezdnia drogi poszerzona zostanie do 6m, wykonane zostaną nowe warstwy nawierzchni, odwodnienie oraz utwardzone pobocze. Powstanie parking, zatoczka autobusowa, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie. Wykonaniem prac w ramach tej inwestycji zajmuje się firma AGLET Sp. z o.o. z Warszawy, która już rozpoczęła prace.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English