AAA
Powiat starachowicki z srebrnym "KOZIOŁKIEM"
Czwartek, 14 czerwca 2018r. (godz. 09:44)

Dobiegła końca XIX edycja nagrody "KOZIOŁKA". Nagroda ta ma na celu wspieranie powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne i prawne mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa obywatelskiego, a także zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego.

fot. źródło: KWP w Kielcach
fot. źródło: KWP w Kielcach

W tegorocznej edycji pierwsze miejsce zostało przyznane miastu Kielce, drugie miejsce przypadło powiatowi starachowickiemu, a trzecie powiatowi Kieleckiemu. Na dalszych pozycjach kolejno uplasowały się: powiat buski, ostrowiecki i pińczowski. Kapituła nagrody "KOZIOŁKA" przyznała także wyróżnienia dla gmin/miast województwa świętokrzyskiego za realizację w roku 2017, programu "Bezpieczne Świętokrzyskie". Wyróżnienia trafiły do: gminy Bieliny (powiat kielecki), Stąporkowa (powiat konecki), Sobkowa (powiat jędrzejowski) Waśniowa (powiat ostrowiecki), Czarnocina (powiat kazimierski) oraz Miasta i Gminy Busko Zdrój.


Agencja Reklamy Marecki.name

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dodatkowe wyróżnienia. Statuetkę "KOZIOŁKA" otrzymał mł. asp. Zdzisław Patalita - dzielnicowy w Komedzie Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach (gmina Pińczów) oraz Hufiec ZHP Starachowice.

Gratulacje za zdobyte nagrody przekazali: p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, a także Tomasz Staniec Radca Wojewody Świętokrzyskiego oraz Michał Markiewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English