AAA
Kursy MZK do Gminy Brody
Piatek, 31 sierpnia 2018r. (godz. 13:16)

Informacja w sprawie kursów komunikacji miejskiej do Gminy Brody.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. jest podmiotem wewnętrznym Gminy Starachowice i nie może wykonywać przewozów poza granicami miasta, a zatem konieczne staje się uregulowanie w/w przewozów poprzez zawarcie stosownych porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Brody i Gminą Starachowice.


Zawarcie porozumienia umożliwi włączenie linii NR 5 do systemu transportu zbiorowego na terenie Starachowic (komunikacji miejskiej). Według analiz koszt funkcjonowania linii nr 5 na dotychczasowych zasadach wymagałby dopłaty z Gminy Brody (rocznie) w wysokości ok. 26.000 zł.


źródło: MZK

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English