AAA
Najpierw rewitalizacja Parku Miejskiego później Pałacyku
Sroda, 07 listopada 2018r. (godz. 08:51)

Unieważniony został przetarg ogłoszony przez Gminę Starachowice na realizację zamówienia pn.: "Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem".

Gmina Starachowice na realizację wymienionego przedsięwzięcia przeznaczyła 5 500 000 zł. Do ogłoszonego na początku sierpnia przetargu przystąpiło dwóch oferentów Zakład Remontowo - Budowlany Roman Olszowy z ofertą opiewającą na kwotę 10.921.399,81 zł oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGRO-BUD" Jan Szymański z ceną ofertową 9.722.125,47 zł. Aby rozstrzygnąć przetarg zwiększono środki przeznaczone na realizację inwestycji do kwoty, na jaką opiewała niższa ze złożonych ofert tj; 9.722.125,47 zł.


Niestety oferent, firma "AGRO-BUD", nie złożyła pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, rezygnując tym samym z realizacji inwestycji. Postępowanie unieważniono.

- Rewitalizacja Pałacyku odbędzie się w późniejszym terminie, wcześniej wybierzemy wykonawcę rewitalizacji Parku Miejskiego - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.- Tu także spodziewany się wyższych ofert od cen z kosztorysu inwestorskiego. Niestety taka sytuacja będzie się powtarzała coraz częściej ze względu na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych. Przygotowujemy się do tego starając się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne i rozkładając realizację inwestycji na dłuższe okresy. Cały zakres dotyczący Rewitalizacji kilku obszarów musimy zamknąć do końca 2023 roku.

Otwarcie ofert, które wpłynęły do przetargu na "Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach" nastąpi 14 listopada.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English