AAA
Trwa remont ul. Wierzbowej, możliwe utrudnienia w ruchu
Wtorek, 13 listopada 2018r. (godz. 10:30)

Trwa remont ulicy Wierzbowej w Starachowicach na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Czereśniowej. Gmina Starachowice do realizacji tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł z rządowego programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Przedsięwzięcie, które realizuje firma Budromost - Starachowice polega na wymianie i wzmocnieniu podbudowy jezdni, chodników i zjazdów oraz wymianie istniejącej mocno zniszczonej nawierzchni bitumicznej w granicach istniejącego pasa drogowego, nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej. Całkowity koszt trwającego remontu to ponad 730 000 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 listopada.


REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English