AAA
Gospodarka odpadami w Starachowicach od stycznia 2019
Piatek, 04 stycznia 2019r. (godz. 08:12)

Od 1 stycznia 2019 zmianie uległy stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Starachowice, sposób i zasady segregacji odpadów oraz wyłoniono nową firmę, która będzie świadczyła usługi odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie miasta.

fot. źródło: UM w Starachowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. usługę tę realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "FART BIS" Sp. z o.o. z Kielc. Biuro obsługi klienta wraz z PSZOK (Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Radomskiej 29, za EkoMedia, wjazd od ul. Radomskiej pomiędzy sklepem TESCO a przychodnią MEDSTAR, telefon 728 442 730, e-mail: starachowice@fart-kielce.pl.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w Starachowicach obowiązywać będzie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obejmujący teren całego kraju. Zgodnie z tym odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory: niebieski - papier, zielony - szkło, żółty - metale i tworzywa sztuczne oraz brązowy - odpady ulegające biodegradacji.

Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach uległa zmianie roczna stawka opłaty za wywóz odpadów i obecnie wynosi 144,00 zł za jedną osobę rocznie jeśli odpady są segregowane i odbierane w sposób selektywny oraz 288,00 zł za osobę rocznie w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami w Starachowicach, harmonogramy wywozu odpadów oraz szczegóły dotyczące działalności PSZOK znajdziecie klikając tutaj

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English