AAA
Miliony na termomodernizację starachowickiego szpitala
Czwartek, 03 stycznia 2019r. (godz. 14:25)

Ponad 6,6 mln zł na kompleksową termomodernizację trafi do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Są to pieniądze z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

fot. Starostwo Powiatowe

Wniosek w tej sprawie został złożony prawie 2 lata temu, ale dopiero teraz doczekał się pozytywnego finału, w postaci podpisania umowy na termomodernizację. Dzięki realizacji tej inwestycji, szpital będzie mieć oszczędności na ogrzewaniu, pacjenci zyskają lepsze warunki, natomiast mieszkańcy czystsze powietrze.


27 grudnia br. w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach podpisana została umowa na termomodernizację szpitala pomiędzy dyrektor placówki Katarzyną Arent a Ryszardem Gliwińskim, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie współfinansował to przedsięwzięcie.

Wniosek w tej sprawie został złożony na początku stycznia 2017 r., jeszcze za poprzedniej dyrekcji. Szpital wnioskował o ponad 6, 6 mln zł dotacji w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powierza Część 2" Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co miało stanowić 85 proc. kwalifikowanych inwestycji oszacowanej wówczas na ponad 7,7 mln zł. Na pozytywny finał musieliśmy czekać prawie 2 lata. Jest to pierwsza umowa podpisana w naszym regionie na dofinansowanie w ramach tego programu. Obecna podczas spotkania Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek poinformowała, że do województwa świętokrzyskiego trafi z NFOŚiGW 30 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na remonty różnych obiektów, a największą dotację pozyskał właśnie starachowicki szpital. W ramach tych środków przeprowadzona zostanie gruntowana termomodernizacja sześciu budynków kompleksu głównego tj. czterech budynków oznaczonych literami A (tzw. "blok łóżkowy"), B (budynek diagnostyczno-zabiegowy), C (Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć, Stacja Dializ oraz trakt porodowy) i D (poradnie specjalistyczne i administracja) oraz łączników między tymi budynkami E i F. W obiektach wymieniona zostanie m.in. stolarka okienna, ocieplone zostaną również ściany zewnętrzne wraz z piwnicami i stropodachem, co przyczyni się znacznie do oszczędności energii. Wymiernym efektem tej inwestycji, jak podkreślał prezes WFOSiGW w Kielcach, będzie zmniejszenie emisji CO2 i siarki do atmosfery, czyli czystsze powietrze.

- Zaczynamy nowy etap, tak dla Powiatu, jak i szpitala - mówił na konferencji Starosta Starachowicki Piotr Babicki, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania dofinansowania przez PZOZ.
- Po zakończeniu tej inwestycji pacjenci zyskają jeszcze lepsze warunki, a szpital zaoszczędzi na ogrzewaniu - mówił starosta.

W pierwszych dniach stycznia 2019 r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac budowlanych. Zgodnie z umową, powinny one ruszyć już w kwietniu 2019 r. Inwestycja będzie realizowana do końca stycznia 2021 r.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English