AAA
e-dowód już od 4 marca
Wtorek, 26 lutego 2019r. (godz. 09:21)

Od 4 marca będą wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Dowody te będą zawierały elektroniczne chipy. Taki dowód umożliwi m.in. logowanie się do portali administracji publicznej, czy elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Nowe dowody otrzymają osoby, którym kończy się termin ważności dotychczasowych dowodów, czy też będą je wymieniać ze względu na zmianę danych, zniszczenie lub utratę. Wnioskować o wydanie e-dowodu będą mogli wszyscy zainteresowani. Dokumenty będą wydawane bezpłatnie. Czas oczekiwania na ich wydanie będzie wynosił do 30 dni. Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.


Agencja Reklamy Marecki.name

W nowych dowodach z elektronicznymi chipami znajdą się dane zamieszczone w warstwie graficznej w tym zdjęcie biometryczne, a także numer CAN, który pomoże w zabezpieczeniu dokumentu. Dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwi m.in. logowanie się do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów. E-dowód będzie dawał także nowe możliwości w systemie świadczeń medycznych. Dzięki zdjęciu biometrycznemu nowy dowód pozwoli na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych.

Więcej informacji o nowych dowodach osobistych można uzyskać na stronie MSWiA klikając tutaj lub pod specjalnym numerem telefonu Ministerstwa Cyfryzacji (022) 250 01 15.

Od 4 marca 2019r. dostępna będzie również specjalna strona poświęcona e-dowodom www.edowod.gov.pl

źródło: Um w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English