AAA
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania budynków SP nr 11 i Gimnazjum nr 3
Poniedzialek, 11 marca 2019r. (godz. 07:52)

Ruszyły konsultacje w sprawie zagospodarowania budynków Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 3, stosowne zarządzenie w tej sprawie wydał Prezydent Miasta Starachowice. Zgromadzone wnioski będą przedmiotem debaty z udziałem mieszkańców, zaplanowanej w dniach 11 i 17 kwietnia.

Konsultacje prowadzone są w formie zbierania uwag, propozycji i opinii, które będą przedmiotem debaty z udziałem mieszkańców. Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub przesłać elektronicznie na adres: sekretarz@starachowice.eu w terminie do dnia 29.03.2019 roku.


Spotkania z mieszkańcami odbędą się w sali "OLIMPIA" w Urzędzie Miejskim
w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, w dniach:


- 11 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00

- 17 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00.

Raport o wynikach konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.bip.starachowice.pl, www.starachowice.eu oraz zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English