AAA
Kolejne łąki kwietne powstają przy Starachowickim Centrum Kultury
Poniedzialek, 25 marca 2019r. (godz. 08:06)

Druga z pięciu zaplanowanych w Starachowicach stref zieleni miejskiej powstaje na skwerze zlokalizowanym u zbiegu ulic Radomskiej i 1 Maja. Obecnie pracownicy ostrowieckiej firmy SORTED porządkują teren i wykonują prace pielęgnacyjne.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Stref zieleni miejskiej postanie w mieście 5, na ich urządzenie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln zł w ramach programu: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach" z z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W styczniu w przetargu wyłoniony został wykonawca zagospodarowania terenów zielonych dla 2 stref zlokalizowanych na Skwerze nr 1 Trzech Krzyży oraz na Skwerze nr 4 przy Starachowickim Centrum Kultury.


Agencja Reklamy Marecki.name

- Inwestycja przy SCK-u obejmuje wykonanie zagospodarowania zieleńca o powierzchni ok. 1 ha - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Zaplanowano wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, usunięcie chorych i uszkodzonych drzew, zniszczonych krzewów, odnowienie trawników, założenie łąk kwietnych, odbudowę chodnika z kostki betonowej i ustawienie elementów małej architektury: ławek, koszy, budek lęgowych dla ptaków, domków dla jeży.

- Od poniedziałku wchodzimy z pracami rozbiórkowymi istniejącej nawierzchni asfaltowej, którą zastąpimy nową z betonowej kostki brukowej - informuje Konrad Zychnowski kierownik robót budowlanych z firmy SORTED. - Kolejne prace to przygotowanie powierzchni pod łąki kwietne, trawniki i wykonanie nasadzeń roślin, których jest naprawdę sporo. Efekt finalny tych prac będziemy mogli zobaczyć już latem.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English