AAA
Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy
Piatek, 26 kwietnia 2019r. (godz. 08:37)

XVII - edycja konkursu "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach zaprasza Przedsiębiorców powiatu starachowickiego do wzięcia udziału w XVII - edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów.


Celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami oraz:
• zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków
• tworzenie wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw
• upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki
• upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na ternie całego kraju
• wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

W ramach konkursu urzędy skarbowe w całym kraju będą oceniane na podstawie punktów przyznanych przez przedsiębiorców w ankiecie konkursowej. Oceniane będą m.in.: jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Urzędy wyłonione w konkursie zostaną wyróżnione podczas uroczystej gali w siedzibie BCC oraz otrzymają prawo posługiwania się przez rok tytułem "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". Wyróżnienie jest wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji podatkowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularze ankiet są dostępne w siedzibie Urzędu Skarbowego w Starachowicach przy ul. Składowej 33 oraz na stronie internetowej Business Centre Club.

Wypełnione ankiety można przesłać do Urzędu Skarbowego w Starachowicach lub do Dyrektora Loży Świętokrzyskiej w Kielcach do dnia 20.05.2019 r.

źródło: US w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English