AAA
Butelkomat stanął w Urzędzie Miejskim w Starachowicach
Sroda, 17 lipca 2019r. (godz. 08:32)

Plastikowe butelki i aluminiowe puszki możemy wymienić na wejściówki do kina lub na basen, wystarczy zgromadzone opakowania wrzucić do butelkomatu, ustawionego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

- Uruchomiliśmy butelkomat, do którego można wrzucać butelki typu PET i aluminiowe puszki - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Opakowania do urządzenia należy wkładać kodem kreskowym do góry, w zamian otrzymujemy kupon z punktami, 1 punkt to wartość 10 groszy. Kupony możemy wymienić na bilety wstępu m.in. do kina lub na krytą pływalnię.


Koszt zakupu butelkomatu to ponad 26 tys. zł. Pojemność urządzenia wynosi 200 butelek oraz 150 puszek. Docelowo butelkomat zostanie umieszczony w Galerii Handlowej Skałka.

- Zakup butelkomatu został zrealizowany w ramach większej akcji jaką jest przyjęty "Program edukacji ekologicznej dla miasta Starachowice na lata 2019-2020" - mówi Ernest Kumek p.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. - W ramach tego programu będziemy realizować szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i zwrócenie szczególnej uwagi na problem prawidłowego gospodarowania odpadami. Zależy nam, aby jak największa liczba odpadów, która jest zbierana trafiała do recyklingu, a ilość odpadów tych nie segregowanych się zmniejszała, To wszystko będzie miało wpływ na wysokość ponoszonych opłat.

Celem gminnego programu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz zrównoważonego rozwoju. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, poprzez wdrożenie pilotażowego systemu zbierania opakowań PET oraz puszek. Ograniczanie ilości odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych poprzez promocję używania opakowań wielorazowych oraz biodegradowalnych w jednostkach podległych.

- Naszym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Starachowic - mówi prezydent. - Butelkomat w Starachowicach to także sygnał o tym, że jest oddolne oczekiwanie, aby w całym kraju obowiązywał system, zgodnie z którym w każdym sklepie mieszkańcy mogą oddawać butelki tzw. zwrotne .Takie systemy funkcjonują w innych krajach Europy, powinniśmy się na tym wzorować. Stąd apel do wszystkich parlamentarzystów o to, aby odpowiednie uregulowania prawne, wzorem innych krajów europejskich, zostały wprowadzone także w Polsce.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami nadmiernej ilości plastiku oraz ograniczenia ilości odpadów w Urzędzie Miejskim oraz w podległych jednostkach wprowadzono zasady używania przedmiotów jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Regulują to Zarządzenia wydane przez Prezydenta Miasta.

- Niewątpliwie mamy problem z ogromną ilością odpadów, stąd zachęta jaką dajemy jako Urząd Miejski, zaczynamy od siebie starając się ograniczać używanie opakowań jednorazowych, które nie ulegają biodegradacji w tym m.in. butelki i opakowania plastikowe - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Podobne zapisy wprowadziłem odnośnie imprez, które obejmuję swoim patronatem. Mam nadzieję, że dzięki tym i kolejnym działaniom, jakie mamy zaplanowane na kolejne lata, ilość plastikowych opakowań, które nie ulegają biodegradacji będzie coraz rzadziej używana. Coraz większa będzie świadomość społeczna na temat ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami nadmiernej ilości plastiku, a Starachowice będą miastem czystym, ekologicznym, w którym dobrze się żyje.

Zgodnie z wprowadzonymi przez prezydenta zarządzeniami zaleca się m.in.: używanie przedmiotów wielorazowego użytku lub jednorazowych produktów ulegających biodegradacji m.in. talerzy, kubków, sztućców, pojemników na żywność, dokonywanie zakupu napojów w butelkach zwrotnych, szklanych lub wielokrotnego użytku, wyeliminowanie wykorzystywanych opakowań jednorazowych w postaci toreb, siatek i reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych na rzecz opakowań wielorazowych lub biodegradowalnych, promowanie spożycia wody z sieci wodociągowej, wykorzystywanie w promocji miasta wyłącznie materiałów recyklingowych lub poddających się recyklingowi oraz korzystanie w miarę możliwości z dostawców usług, którzy stosują dla swoich produktów opakowania wielokrotnego użytku lub ulegające biodegradacji.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English