AAA
Zapraszamy na spotkania o ekologii
Sroda, 28 sierpnia 2019r. (godz. 10:31)

Prezydent Miasta Starachowice serdecznie zaprasza na cykl spotkań o środowisku naturalnym. Pierwsze spotkanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Olimpia w Urzędzie Miejskim.

Samorządy coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na kwestie związane z wysoką jakością środowiska naturalnego. Naszym wspólnym celem jest stworzenie bezpiecznej i sprzyjającej mieszkańcom przestrzeni do życia, efektywnej pod względem energetycznym i ekonomicznym, tworzonej i funkcjonującej z poszanowaniem środowiska naturalnego i nas samych.


W związku z tym Urząd Miejski w Starachowicach organizuje cykl spotkań sieciujących dotyczących problematyki środowiska naturalnego. Spotkania mają na celu promowanie działań, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Uczestnicy będą mieli okazję, do zapoznania się z doświadczeniami innych miast w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, przyswoić wiedzę na ten temat przekazywaną przez ekspertów oraz przedstawić własne, sprawdzone rozwiązania. W programie przewidziano dyskusje z ekspertami o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta czy zielenią w mieście.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Olimpia w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, a tematem przewodnim będzie gospodarka o obiegu zamkniętym i efektywność energetyczna.
Program spotkania:

11:00 - "Gospodarka obiegu zamkniętego uwzględniająca termiczne unieszkodliwianie odpadów" - Paweł Czupryn, Zakład Analiz Środowiskowych Eko Precyzja
11:30 - "Przykłady wykorzystania gospodarki obiegu zamkniętego w praktyce" - Adam Dzida, Zakład Analiz Środowiskowych Eko Precyzja
12:00 - Otwarta dyskusja z ekspertami i samorządowcami

Kolejne spotkania odbędą się 13 września (jakość powietrza w mieście) oraz 30 września (zielona i błękitna architektura).
Serdecznie zapraszamy!

REKLAMA