AAA
Nowe władze związkowców
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w MAN-ie
Sobota, 20 marca 2010r. (godz. 10:08)

42 delegatów związkowych z MAN Bus i PKC Group Poland zebrało się w środę na Walnym Zebraniu, by wybrać nowe władze. Przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” został ponownie Jan Seweryn.

fot. Gazeta Starachowicka

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w MAN-ie odbyło się 10 marca. W obradach uczestniczyło 42 związkowych delegatów z MAN Bus i PKC Group Poland – zakładów, w których działa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidność”.


Przysłuchiwał się im Stanisław Ziętkiewicz, kierownik zakładu MAN Bus w Starachowicach, Aneta Kiepas reprezentująca Zarząd PKC Group Poland, Waldemar Bartosz, szef Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Zbigniew Rafalski, szef delegatury NSZZ „Solidarność” w Starachowicach.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Związku w czasie zakończonej właśnie kadencji (2006-2010), przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Po raz kolejny delegaci powierzyli tę funkcję Janowi Sewerynowi. Wybór nastąpił jednogłośnie.

Wyłoniono także pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Przyjęto także uchwałę w sprawie upamiętnienia okolicznościową tablicą XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Płyta miałaby znaleźć się na terenie zakładu MAN, powstałego na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, a jej odsłonięcie planowane jest na sierpień. Korzystając z obecności Stanisława Ziętkiewicza i Anety Kiepas, związkowcy rozmawiali m.in. na temat podwyżek dla pracowników.

(An)

REKLAMA