AAA
O doskonaleniu pracowników wiedzą wszystko
Szkolenie operatorów koparko - ładowarek wreszcie dostępne w Starachowicach
Niedziela, 20 czerwca 2010r. (godz. 12:07)

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego oddział w Starachowicach od lat monitoruje rozwój gospodarczy miasta i regionu troszcząc się o to, by tutejsi pracownicy byli coraz lepszymi fachowcami. Służy temu ciągle udoskonalana oferta szkoleń zawodowych, dzięki którym uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności. Najnowsza propozycja skierowane jest do osób pragnących zdobyć uprawnienia przydatne w branży budowlanej i drogowej.

fot. Gazeta Starachowicka

Starachowicki SIMP – ZORPOT to placówka funkcjonująca od 7 lat, jednak zakorzeniona w jeszcze dłuższej, bo ponad 80 - letniej tradycji polskiego SIMP. Ośrodek czuwa nad zwiększaniem potencjału zawodowego mieszkańców naszego miasta i powiatu, głównie przez ofertę szkoleniową. Propozycje te są ciągle aktualizowane i dostosowywane do zapotrzebowania i kondycji lokalnych firm.


- Do niedawna posiadaliśmy upoważnienia do organizowania szkoleń dotyczących obsługi i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych, konserwacji urządzeń dźwigowych i dźwignicowych, obsługi stacji paliw i gazowych (LPG), przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – wymienia inżynier Jan Pudło, dyrektor SIMP - ZORPOT w Starachowicach.

Kursy te placówka prowadzi na podstawie certyfikatów wydanych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. SIMP - ZORPOT posiada też własną komisję powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki do nadawania uprawnień osobom obsługującym i dozorującym urządzenia energetyczne.

W 2009 roku dzięki współpracy z ośrodkiem szkoleniowym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie starachowicki SIMP- ZORPOT zdobył upoważnienie do prowadzenia kursów operatorów maszyn budowlanych i drogowych: koparek, ładowarek i koparko - ładowarek.

Wiązało się to z wcześniejszym audytem zleconym przez wspomniany Instytut, z której to próby ośrodek wyszedł obronną ręką. Bardzo istotne jest to, że nowe szkolenia w ofercie SIMP - ZORPOT są zgodne z wytycznymi rozporządzenia ministra gospodarki z 20 września 2001 roku.

Pierwszy kurs ze szkoleniowego cyklu na obsługę koparko – ładowarek odbył się w terminie kwiecień - maj 2010 roku. Rozpoczęło go 26 mieszkańców powiatu starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego, zarówno bezrobotnych, jak i czynnych zawodowo.

Dla tych pierwszych zajęcia były bezpłatne; koszty pokrył Europejski Fundusz Społeczny. Wiedzę teoretyczną kursanci zdobywali w ośrodku SIMP - ZORPOT mieszczącym się budynku tzw. „Żółtka” przy ulicy Radomskiej 29. Natomiast praktyczna nauka obsługiwania koparko- ładowarki odbywała się na terenie starachowickiej firmy Edwarda Bachurskiego Transport Ciężarowy Usługi Załadunkowo – Przewozowe.

- Prowadzili je specjaliści ze Starachowic: Dariusz Nogajski, Józef Wójcik, Tomasz Cioroch, Krzysztof Polak i Jarosław Bachurski. Dzięki ich zaangażowaniu wszyscy kursanci zdali bardzo trudny egzamin państwowy przed komisją, która przyjechała z Warszawy. Jest w tym także zasługa E. Bachurskiego, który udostępnił szkolącym się nowoczesne maszyny i bardzo dobrze przygotowany plac manewrowy na terenie swojej firmy.

Rozpoczęcie szkoleń operatorów maszyn budowlanych i drogowych sygnowanych przez warszawski IMBiGS uważamy za duże osiągnięcie, ponieważ jesteśmy pierwszym z ośrodków SIMP - ZORPOT w Polsce, który podjął się tego zadania – podkreśla J. Pudło.

Kolejny kurs na koparko – ładowarki planowany jest pod koniec czerwca. Warto, by lokalne firmy, głównie budowlane, czy osoby indywidualne zainteresowały się ofertą starachowickiego ośrodka, ponieważ jest ona zdecydowanie tańsza od zajęć prowadzonych przez placówki w Radomiu, czy Kielcach.

- Kursantom odpadają koszty dojazdu, które potrafią podwyższyć nawet o połowę rzeczywistą cenę szkoleń – zaznacza inżynier Pudło.

Oferta SIMP - ZORPOT zakłada także elastyczność, czyli dostosowanie terminu zajęć do wymagań uczestników, zwłaszcza tych pracujących. Dlatego kursy prowadzone są w czasie wolnym: popołudniami i w weekendy.

- Zapraszamy firmy oraz prywatne osoby do korzystania z naszych propozycji podwyższania kwalifikacji zawodowych – zachęca dyrektor SIMP - ZORPOT oddział w Starachowicach. Jednostki, której dobrą jakość pracy potwierdza certyfikat ISO 9001:2001 nadany przez UDT- CERT Urzędu Dozoru Technicznego oraz wyróżnienie za zdobycie drugiego miejsca wśród rzeczoznawczych agend gospodarczych SIMP.

Zainteresowani szkoleniami mogą przyjść osobiście do siedziby organizatora lub zatelefonować: (41) 275 54 75.

(iwo)

REKLAMA