AAA
Są środki zewnętrzne na modernizację Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach
Poniedzialek, 05 czerwca 2017r. (godz. 10:18)

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017.

Celem projektu jest rozwój bazy Centrum Strzelectwa Sportowego służący potrzebom polskiego sportu wyczynowego poprzez: modernizację i zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Strzelnica w Starachowicach jest jedynym obiektem w środkowo-wschodniej Polsce, gdzie możliwe jest rozgrywanie wszystkich konkurencji przewidzianych przepisami Międzynarodowej Unii Strzeleckiej i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.


- Podczas wizyty wiceministra Sportu i Turystyki w Centrum Strzelectwa Sportowego kiedy mówiliśmy o tym, że chcemy pozyskać dofinansowanie na remont obiektu umówiliśmy się wówczas, że Gmina Starachowice przygotuje dokumentację, złoży stosowny wniosek, to zostało zrealizowane i pan minister również dotrzymał danego słowa - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie. Wnioskowaliśmy o fundusze na remont całego tego kompleksu sportowego, czyli o maksymalne dofinansowanie w wysokości do 50% wartości inwestycji.


W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na ten cel w wysokości 2 mln. 500 tys zł. ze środków własnych. Prezydent Marek Materek na ręce radnego Janusza Garbarczyka przekazał podziękowania dla radnych Rady Miejskiej, za zabezpieczenie wymienionych funduszy. Wartość złożonego przez gminę Gminę projektu wynosi 5 mln zł., uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie wynosi 1 mln 500 tys. zł. W związku z uzyskaniem niższego, niż zakładano 50 procent dofinansowania konieczne będzie, jak informuje prezydent, ograniczenie zakresu przedmiotowej inwestycji w ramach złożonego wniosku.

- W tym roku ogłosimy przetarg na wykonawcę inwestycji, realizacja ruszyłaby się jesienią tego roku, a zakończyła jesienią 2018 r. - informuje Prezydent - Gmina Starachowice jednak zamierza pozyskać brakujące środki z innych źródeł, aby zrealizować tę inwestycję w pełnym zakresie. O fundusze będziemy ubiegać się w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego oraz w ramach innych programów Ministerstwa Sportu. Jest to o tyle, ważne, że oprócz naszej młodzieży, która się tu przygotowuje do zawodów strzeleckich swoje treningi mają tu także służby mundurowe, policja, wojsko oraz uczniowie szkół mundurowych działających na terenie naszego oraz sąsiednich województw.

Zaplanowana modernizacja obiektu, jak informował prezes Klubu Sportowego Świt Karol Kopeć, ma na celu przystosowanie go do obecnie obowiązujących norm w UE. Umożliwienie organizacji i przeprowadzenia na wysokim poziomie szkoleń i treningów kadry wojewódzkiej, narodowej oraz zawodów objętych regulaminami i przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS).

W chwili obecnej wnioskodawca jako I etap modernizacji planuje podjęcie działań w pawilonach "A i B" oraz "C" wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze 0,779 ha. Jednakże Gmina dysponuje dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę obejmującym wszystkie budynki na terenie strzelnicy, które zamierza modernizować w kolejnych etapach.

Zakres całościowych planowanych działań obejmuje:

Zadanie 1


Rozbudowa i przebudowa budowli sportowej "A i B" wraz z zadaszeniem między budowlą "A i B’ a budynkiem "C".

Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę budowli, strzelnicy sportowej ,,A" na długości 25m oraz strzelnicy sportowej ,,B’’ na długości 50 m.
Przewiduje się także rozbudowę budowli ,,A" celem połączenia jej z budowlą ,,B", rozbudowę kulochwytu głównego, wykonanie pasa technicznego na przedpolu budowli, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej, wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad projektowaną częścią budowli oraz częścią przedpola, wymianę pokrycia nad istniejącymi budowlami ,,A i B" zgodnie z projektem architektonicznym.
Dla budowli "A i B" zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2

Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej ,,C".
Zakres prac obejmuje rozbudowę hali o pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z projektem architektonicznym.

Zadanie 3

Zagospodarowanie terenu (w tym: zewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne)
Zakres działań w ramach zadania obejmuje m.in.:
- 12 miejsc do parkowania jako miejsca rotacyjne (w tym 1 wyłącznie dla os. niepełnosprawnych),
-utwardzenie kostką betonową dojść i dojazdów zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- zewnętrzna instalacja sanitarna i wodociągowa,
- oświetlenie zewnętrzne terenu,
- podwyższenie i wzmocnienie nasypów przy osiach strzeleckich,
- wykonanie dodatkowej przesłony na przedpolu budowli "A i B".źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English