AAA
Starachowice pozyskały środki na usuwanie azbestu
Czwartek, 02 listopada 2017r. (godz. 13:17)

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku bieżącym Gmina Starachowice realizowała "Program usuwania wyrobów zawierających azbest".

fot. źródło: UM w Starachowicach

Na ten cel corocznie zabezpieczane są środki w budżecie Gminy. O dodatkowe środki Gmina występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


W roku bieżącym Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 51.059,50 zł, na którą składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 21.024,50 zł - tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30.035,00 zł - tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.


źródło: Eliza Strzelec - Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English