AAA
Starachowice przygotowują kolejne inwestycje warte blisko 50 mln zł
Wtorek, 02 stycznia 2018r. (godz. 08:45)

Prezydent Starachowic Marek Materek w piątek podpisał wnioski o dofinansowanie unijne na przedsięwzięcia warte blisko 50 mln zł. Jeszcze tego samego dnia dokumenty trafiły do Urzędu Marszałkowskiego. - Jeśli otrzymamy dofinansowania, będziemy mogli mówić o ogromnym skoku cywilizacyjnym naszego miasta. - mówi prezydent.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Mowa jest o trzech kolejnych projektach do realizacji których przygotowują się Starachowice, chodzi o "Poprawę komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego", "Optymalizację oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice" oraz trzeci projekt to "Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych".


- Dziś podpisałem kolejne wnioski o dofinansowania unijne na projekty warte blisko 50 mln zł! - informuje Prezydent Marek Materek - A dzieje się to kilka dni po otrzymaniu informacji o tym, że dostaniemy 23 mln zł dofinansowania na rewitalizację. Podpisane dziś projekty trafią do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli otrzymamy dofinansowania, będziemy mogli mówić o ogromnym skoku cywilizacyjnym naszego miasta. Zmiany dotyczyć będą w najbliższych latach każdej sfery życia mieszkańców poczynając od komunikacji, rekreacji, estetyki miasta, ekologii i wielu innych.

Pierwszy z projektów "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" zakłada realizację następujących przedsięwzięć:
- Budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne w tym budowę parkingu poziomowego z pomieszczeniami usługowymi, budowę parkingu dla rowerów, budowę kładki łączącej centrum przesiadkowe z rewitalizowaną częścią miasta przy Zbiorniku Pasternik, przebudowę placu dworcowego oraz stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, uporządkowanie terenu, montaż małej architektury oraz modernizacja oświetlenia.
- Budowę Centrum Komunikacyjnego Starachowice Wschodnie w tym budowę parkingu dla rowerów, przebudowę stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, montaż małej architektury, modernizacja oświetlenia.
- Wymianę około 40 sztuk wiat przystankowych.
- Wykonanie kilku elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na najbardziej uczęszczanych przystankach.
- Zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6 wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring.
- Modernizację bazy MZK poprzez budowę nowego warsztatu i myjni.
- Utworzenie centrum zarządzania dyspozytorskiego w MZK.
- Budowę ulicy Nowej Moniuszki (połączenie pomiędzy ulicami Kielecką a Nowowiejską w nowym śladzie).
- Budowa pasażu Staffa jako ciągu pieszo rowerowego.
- Budowa przedłużenia ul. Batalionów Chłopskich do ul. Szkolnej.
- Budowa zatoki przystankowej na Grobli przy ul. Kieleckiej.
- Ogólna wartość projektu to ponad 35 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie wynosi ok 85%. - mówi prezydent - Wkład własny mamy zabezpieczony w budżecie na 2017 i 2018 rok w postaci inwestycji, które realizujemy lub będziemy realizować. Pozostałe projekty będą realizowane w latach 2019 - 2020.

Kolejny, drugi projekt to "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice". Projekt obejmuje modernizację źródeł oświetlenia ulicznego tj. 4072 sztuk poprzez wymianę na nowe energooszczędne lampy w technologii LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej, wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, montaż kompensatorów mocy biernej. Zaplanowano montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, a także wymianę opraw oświetleniowych, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ok 50%. Rocznie Gmina wydaje ponad 1 mln zł na oświetlenie uliczne. Projekt wynika z zatwierdzonego i opracowanego w tej kadencji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice.
Ogólna wartość projektu to 7,5 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie to 6,4 mln zł tj. ok 85% wartości.
Trzeci projekt to "Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych". Projekt obejmuje utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 10 km, wykonanie 11 stacji roweru miejskiego z możliwością wypożyczania rowerów na terenie miasta Starachowice, (110 rowerów z czego 90 sztuk rowerów standardowych, 10 sztuk rowerów familijnych cargo oraz 10 sztuk rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym).
Przebieg planowanej infrastruktury pozwoli na połączenie osiedli mieszkaniowych z instytucjami administracji publicznej z ośrodkami edukacji, sportu i skupiskami zakładów pracy. Powstanie 165 sztuk stojaków z elektrozamkami, 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie wypożyczenie oraz zwrot roweru miejskiego, budowę stacji ładującej do rowerów elektrycznych oraz punkty samoobsługi serwisowej dla rowerów.
Wartość projektu: 5,4 mln zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi ok 4,8 mln zł czyli ok 94%.
- Dziękuję Wszystkim pracownikom Urzędu, jednostek i spółek, którzy byli i są zaangażowani w pracę nad tymi projektami. Nasza wspólna praca daje dobre efekty dla Miasta i Mieszkańców. - mówi prezydent - Przez trzy lata pozyskaliśmy dla Starachowic więcej środków zewnętrznych niż przez poprzednie dwie kadencje czyli 8 lat. Dobrze kończymy 2017 rok w grudniu podpisałem umowę na dofinansowanie terenów zieleni miejskiej w NFOŚiGW tj. ok 4 mln zł. Rozstrzygnięto konkurs na Rewitalizację dzięki czemu otrzymamy rekordowe ok. 23 mln zł dofinansowania, a cały projekt wart jest ok 37 mln zł. I dziś składamy kolejne wnioski na przedsięwzięcia o wartości blisko 50 mln zł. W tej kadencji złożyliśmy wnioski o łączne dofinansowanie w wysokości 200 mln zł. Co istotne w budżecie środków własnych na wszystkie inwestycje co roku mamy tylko ok. 10 mln zł. Trudno sobie wyobrazić - ile lat musielibyśmy czekać na realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji gdyby nie skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. Nadrabiamy w ten sposób wieloletnie zaległości inwestycyjne.


źródło:UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English