AAA
Historyczna dotacja na rewitalizację Starachowic
Poniedzialek, 12 lutego 2018r. (godz. 10:47)

Pre - umowę na dofinansowanie w wysokości 23 mln. zł do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja - lepsze życie w Starachowicach, mieście które znalazło pomysł na siebie" podpisali w czwartek 8 lutego, Marszałek Województwa Adam Jarubas oraz Prezydent Starachowic Marek Materek. - To historyczny moment dla Starachowic i najwyższe dofinansowanie, jakie Gmina w historii swego istnienia uzyskała ze środków europejskich - podkreślił prezydent.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji w Starachowicach rozpoczęły się już w 2015 roku. Gmina Starachowice wzięła udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast. Do konkursu przystąpiło 240 miast z całej Polski. Starachowice ze swoim projektem "Starachowice OD nowa" znalazły się w gronie 20 najlepszych projektów w Polsce i otrzymały dofinansowanie na przygotowanie programu rewitalizacji w wysokości 2 485 380,00 zł. Warto dodać, że jesteśmy jedynym miastem w województwie świętokrzyskim, które zakwalifikowało się do modelowej 20-tki.


Agencja Reklamy Marecki.name

- Środki finansowe pozyskane w ramach projektu "Starachowice OD nowa" przeznaczone zostały na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów planistycznych, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie, wsparcie merytoryczne, szkolenia, badania, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście. - poinformował Prezydent Miasta Marek Materek - Bez dokumentów planistycznych i bez opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasto nie mogłoby ubiegać się o środki unijne na realizacje inwestycji infrastrukturalnych.

W ramach projektu zostały opracowane m.in. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Starachowice, dokumentacja projektowa budynku "Pałacyku" przy ul. Konstytucji 3 maja, ekspertyzy i audyty budynków na os. Wzgórze, dokumentacja dendrologiczna Parku Miejskiego oraz wiele badań i analiz na potrzeby przeprowadzenia rewitalizacji. W opracowaniu są mi.in. dokumenty dotyczące północnej linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik, Starachowic Dolnych: placu dworca i otoczenia oraz osiedla Wzgórze.

- Jednym z najważniejszych kroków w przygotowaniu procesu rewitalizacji i obowiązkowym dokumentem umożliwiającym pozyskanie środków unijnych było opracowanie programu rewitalizacji, który jest swoistym planem działań jakie należy wykonać, aby Starachowice stały się nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom miastem. - poinformowała Aneta Nasternak - Kmieć Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji - Opracowywanie GPR trwało ponad rok. Warto podkreślić, że dzięki środkom finansowym z projektu Starachowice OD nowa zostali zatrudnieni eksperci zewnętrzni, którzy wspierali zespół ds. rewitalizacji w opracowywaniu tego kluczowego programu. W przygotowanie programu rewitalizacji licznie zaangażowali się mieszkańcy miasta, radni miejscy, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, instytucje kultury, otoczenia biznesu i młodzież. Dziś GPR to program, z którego nasze miasto może być dumne. Starachowicki program jest przedstawiany przez wiele instytucji jako wzorcowy i stanowi źródło inspiracji dla gmin i miast w całej Polsce.

Co się zmieni? W czerwcu 2017 roku Gmina Starachowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: "Rewitalizacja - lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie". Inwestycje wskazane w projekcie wynikają bezpośrednio z GPR. Całkowita wartość projektu to 37,2 miliony złotych, w tym dotacja unijna wynosi blisko 23 miliony złotych.

- Gratuluję całemu zespołowi, który przygotowywał jeden z najciekawszych projektów rewitalizacyjnych w Polsce - mówił podczas podpisania pre- umowy Marszałek Województwa Adam Jarubas. - Sama idea rewitalizacji Starachowic została dostrzeżona także na szczeblu centralnym i nagrodzona. W gronie 13 projektów tylko 7 najlepszych znalazło dofinansowanie w tym właśnie projekt starachowicki z dofinansowaniem w wysokości 23 mln. zł. Stanowi to potwierdzenie takiej dobrej passy, którą rozpoczął i kontynuuje Prezydent Marek Materek, czego mu bardzo serdecznie gratuluję.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w najbliższych latach będą realizowane inwestycje, które na trwale zmienią wizerunek Starachowic.
- Część prac rozpocznie się już w roku 2018. Natomiast jesienią będziemy wybierać wykonawców dla przebudowy Pałacyku, zagospodarowania zalewu Lubianka. W pozostałych przypadkach wszystko jest uzależnione od tego - kiedy spłyną do nas dokumentacje techniczne i uzyskamy pozwolenia na budowę dla poszczególnych inwestycji. - poinformował prezydent.

Zalew Lubianka - zagospodarowanie otoczenia zbiornika, poszerzenie plaży, ścieżka pieszo rowerowa wokół zbiornika, strefa rekreacji, nowe molo, nowe zaplecze sanitarne, gastronomiczne i techniczne, miejsca postojowe, mała architektura, pole namiotowe i kempingowe, nasadzenia drzew, krzewów, klomby.

Zalew Pasternik - zagospodarowanie północnej linii brzegowej: budowa promenady nad wodą, równanie terenu, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie klombów i rabat, wykonanie piaskownicy i placu zabaw, montaż ławek parkowych, leżaków, budowa siłowni plenerowej, oświetlenie terenu, montaż altan ogrodowych, stojaki na rowery. Pałacyk: remont konstrukcji budynku zabytkowego, remont zabytkowej elewacji, stan wykończeniowy wewnętrzny budynku zabytkowego.

Budynek Pałacyku zostanie rozbudowany o nowe skrzydło usytuowane po stronie północno-wschodniej, skomunikowane z obiektem istniejącym za pośrednictwem łącznika. W wyniku zaplanowanej przebudowy powstanie nowa przestrzeń. W części historycznej budynku zaplanowano: w obrębie piwnic pomieszczenia technicznej obsługi budynku wraz z komunikacją, w obrębie parteru kawiarnię z zapleczem i oranżerią, punkt informacji, salę biurowo-ekspozycyjną, toalety, w obrębie I piętra zaplanowano pomieszczenie dla organizacji pozarządowych, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety. Rozbudowana część będzie dostosowana do budynku historycznego. Na parterze nowego budynku będą zlokalizowane następujące pomieszczenia: sala konferencyjno-wykładowa na 100 osób, zaplecze sali konferencyjnej, foyer oraz szatnia, toalety. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będą pomieszczenia do wynajęcia. Teren wokół Pałacyku zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Zamontowane zostaną ławki parkowe, wybudowane drogi wewnętrzne, parking. Pojawią się również nowe nasadzenia zieleni niskiej.

Starachowickie Centrum Kultury i otoczenie: remont zaplecza scenicznego - roboty instalacyjne, roboty budowlane, remont łazienek. Prace remontowo-modernizacyjne w pomieszczeniach: sala muzyczna, magazyn sprzętu akustycznego, korytarz, wejście główne do kina, klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, wejście do budynku administracyjnego, adaptacja Foyer wraz z szatnią, remont łazienek, wymiana drzwi dźwiękoszczelnych i p.poż., budowa i montaż windy. Zagospodarowanie otoczenia SCK obejmuje: budowę parkingu, podjazdów, sceny plenerowej, przebudowa fontanny, nasadzenia zieleń i zagospodarowanie terenu z nawodnieniem, schody łączące Osiedle Wzgórze z SCK.

Osiedle Wzgórze: adaptacja i przebudowa części wspólnych budynku mieszkalnego Widok 10 - roboty remontowe ścian nadziemia, w tym stropy, dach-konstrukcja wraz z pokryciem; izolacje przeciwwilgociowe, wymiana stolarki drzwiowej, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje sanitarne, węzeł cieplny, elewacje, roboty zewnętrzne. Roboty wykończeniowe i rozbiórkowe w lokalach mieszkalnych, w tym wymiana stolarki, okiennej i drzwiowej, wymiana tynków, malowanie, posadzki, armatura sanitarna, instalacje sanitarne, elektryczne, c.o. Ponadto przebudowane zostaną komórki lokatorskie oraz teren przy ul Widok m.in. poprzez: zagęszczanie nasypów oraz zasypywanie nierówności, nasadzenie drzew i krzewów oraz klomby, rabaty i kwietniki, wyposażenie w małą architekturę, chodniki, schody.

Park Miejski - zagospodarowanie terenu parku, modernizacja głównych alejek i chodników, budowa tarasu widokowego, budowa ścieżki żelaza przez teren parku, budowa zjeżdżalni, montaż ławek, leżaków stałych, siatek hamaków, stołów do gier, stojaków rowerowych, budowa dog parku, rzeźby Żeromskiego i rekonstrukcji wejścia do szybu. Ponadto na terenie parku powstanie mini amfiteatr, wykonane zostanie oświetlenie, zamontowany monitoring i punkty sieci Wi-Fi.

Starachowice Dolne - Stworzenie podwórca przy ul. Radomskiej w formule "woonerf", przebudowę placu dworca wzdłuż linii kolejowej, nasadzenia drzew w gazonach, ławki, kosze, latarnie, ogrodzenie. Ponadto pomiędzy ul. Nadrzeczną a ul. Sportową wybudowany zostanie skwer z uwzględnieniem osi kompozycyjnej w kierunku historycznego domu robotniczego z 1836 r.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English