AAA
Nowoczesny sprzęt trafi do starachowickich szkół
Poniedzialek, 12 lutego 2018r. (godz. 10:36)

128 nowoczesnych zestawów komputerowych trafi do 8 starachowickich szkół podstawowych, w których utworzone zostaną nowoczesne pracownie komputerowe. Wartość dostarczonego sprzętu to blisko 500 tysięcy złotych, natomiast wartość całego projektu to 1 mln. 208 tys. zł. Na jego realizację Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w wysokości 75 procent.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Gmina Starachowice realizuje kolejne zadania w ramach projektu: "Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej placówek oświatowych Gminy Starachowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Główny cel projektu stanowi wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie Starachowice, wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. Projektem objęto szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 12, SP 13 oraz GM nr 4.


Agencja Reklamy Marecki.name

Dotychczas zrealizowano zadanie nr 1 obejmujące Modernizację boisk sportowych przy SP nr 10 i GM nr 4 w ramach których wykonane zostały 2 wielofunkcyjne boiska sportowe. Obecnie rozpoczęta została realizacja kolejnego zadania dotyczącego wyposażenie pracowni przedmiotowych do zajęć matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, celem jest wyposażenie szkół podstawowych w gminie (SP1, SP2, SP6, SP10, SP11, SP12, SP13) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnych nowoczesnych technik i form przekazu.
W postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma "Advanced Business Systems sp. z o.o , której zadaniem jest "Modernizacja infrastruktury sieciowej oraz dostawa systemu wirtualizacji dla pracowni komputerowych w szkołach podstawowych Gminy Starachowice". Okres realizacji umowy: 24.01.2018 - 09.04.2018 r.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English