AAA
Ogromne wsparcie dla infrastruktury edukacyjnej starachowickich szkół podstawowych
Czwartek, 22 marca 2018r. (godz. 08:34)

128 nowoczesnych zestawów komputerowych o wartości blisko 500 tysięcy złotych trafiło do 8 starachowickich szkół podstawowych, w których utworzono nowoczesne pracownie komputerowe. Fundusze na ten cel pochodziły w większości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, podobnie jak na realizację drugiego projektu pn. "Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice" na realizację którego Starachowice dostały dofinansowanie w wysokości blisko 12 mln. zł.

Dziś jedną z nowoczesnych prasowni informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 wizytowali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Starachowic Marek Materek, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik oraz dyrektorzy szkół Jadwiga Kicińska dyrektor SP nr 1, Mścisława Ewa Kłaczkowska dyrektor SP nr 12 oraz Lilianna Adamczyk zastępca dyrektora SP nr 11. W spotkaniu uczestniczyli również kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta UM Włodzimierz Jedynak oraz kierownik Referatu Obsługi Informatycznej UM Sebastian Krawczyk.


- Starachowice wykonują ogromny skok w nowoczesność - mówił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. - Cechą charakterystyczną tego projektu jest to, że dotyczy on wszystkich szkół podległych Gminie. Przyjechałem, żeby podpatrzeć jak ten projekt został zrealizowany ponieważ chcemy zaproponować podobne rozwiązanie dla gmin o gorszym dostępie do usług. Mamy 64 gminy w naszym województwie, którym chcemy zaproponować projekt dotyczący doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny. W wielu gminach urządzenia te są przestarzałe, programy które wspierały ich zakup były realizowane w latach 2005 - 2007, dziś jest to przepaść technologiczna pomiędzy tymi rozwiązaniami, które stosowano wcześniej a tymi, które są dostępne obecnie. To rozwiązanie z terminalami zapewnia, że ten sprzęt się nie starzeje, a oprogramowanie jest przechowywane na serwerze.

Nowoczesne pracownie komputerowe to jeden z elementów realizowanego w Starachowicach projektu: "Poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej placówek oświatowych Gminy Starachowice" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Wartość zakupionego sprzętu do pracowni informatycznych to blisko 500 tysięcy złotych, natomiast wartość całego projektu to 1 mln. 208 tys. zł, na jego realizację Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w wysokości 75 procent.

-Główny cel projektu stanowi wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie Starachowice i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. W ramach tego projektu wybudowaliśmy dwa wielofunkcyjne boiska sportowe przy SP nr 10 oraz SP nr 13 i GM nr 4 - informuje prezydent Miasta Marek Materek. - Powstały pracownie informatyczne wyposażone w nowoczesne terminale we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta, na ten cel uzyskaliśmy 75 proc. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W trakcie realizacji jest także kolejny element tego projektu jet to wyposażenie pracowni przedmiotowych do zajęć matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, celem jest wyposażenie szkół podstawowych w gminie (SP1, SP2, SP6, SP10, SP11, SP12, SP13) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych nowoczesnych technik i form przekazu.

- Szkoły podstawowe są przykładem postępu technologicznego w Starachowicach - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Walendzik - Szkoły podstawowe to całe pokolenia, bo do nich chodzą nasze dzieci, chodzili nasi rodzice i chodziliśmy my. Wszystkim nam zależy, aby placówki te się rozwijały i zapewniały naukę na najlepszym poziomie.

Przypomnijmy również, że w trzech starachowickich szkołach powstają SP nr 1, SP nr 6 i w SP nr 1 powstają pracownie służące edukacji ekologiczno - przyrodniczej wyposażone w nowoczesny sprzęt. Całkowita wartość projektu wynosi 75 tys. zł uzyskane na ten cel dofinansowanie to 60 tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do wymienionych szkół w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczno - ekologiczną, geograficzną, chemiczno- fizyczną i geologiczną " oraz filmy i gry edukacyjne dotyczące ekologii, ochrony przyrody i środowiska.


źródło: UM w Starachowicach
video:TVRatusz

REKLAMA