AAA
"Świętokrzyska Victoria" dla Starachowic
Czwartek, 15 lutego 2018r. (godz. 09:16)

Decyzją Kapituły Nagrody "Świętokrzyska Victoria" Starachowice zostały zwycięzcą w kategorii "Samorządność". Finał tegorocznej Victorii, podczas którego ogłoszono zwycięzców poszczególnych kategorii, odbył się 13 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Nominacje w kategorii "Samorządność" otrzymały również gminy: Czarnocin, Masłów, Pawłów oraz Strawczyn.


Agencja Reklamy Marecki.name

Nominacje i statuetki wręczali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk. Gminę Starachowice reprezentowali Prezydent Miasta Marek Materek wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Ewą Skibą oraz Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Anetą Nasternak-Kmieć.

Uroczysta gala zgromadziła w budynku filharmonii m.in. władze gmin i powiatów z regionu świętokrzyskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji i firm nominowanych do nagrody.

"Świętokrzyska Victoria" to nagroda Samorządu Województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób - społeczników, działających na rzecz swoich środowisk.

W kategorii "Przedsiębiorczość" statuetką "Świętokrzyskiej Victorii" uhonorowana została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa, czołowy producent wyrobów mleczarskich w Polsce.

W kategorii "Osobowość" laureatem został profesor Stanisław Żak - kielczanin, nauczyciel akademicki, historyk i teoretyk literatury, polityk (senator I i II kadencji) publicysta i literaturoznawca.

-W samorządowym życiu uczestniczę dopiero od 3 lat, dlatego Świętokrzyska Victoria jest dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. To nagroda dla wszystkich mieszkańców, którzy codziennie aktywnie zmieniają Starachowice, każdego dnia dokładają cegiełkę, żeby nasze miasto się rozwijało - powiedział Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice.

W uzasadnieniu Kapituły przyznającej nagrodę dla Starachowic przeczytać można:

Miasto i Gmina Starachowice z powodzeniem korzysta ze środków unijnych. W ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zagospodarowany zostanie teren Parku Miejskiego (wartość dofinansowania ponad 1 mln 600 tys. zł), realizowany jest również projekt mający na celu poprawę dostępności infrastruktury sportowej i edukacyjnej placówek oświatowych Gminy Starachowice (dofinansowanie ponad 1 mln zł).

Ze środków własnych udało się m.in. zrealizować szereg inwestycji drogowych, jak choćby przebudowę i budowę ulic w południowej części miasta wraz z odwodnieniem, wymiana nawierzchni i oświetlenia.

Gmina udziela wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców poprzez kampanie informacyjno-promocyjne. Podczas masowych imprez z udziałem przedsiębiorców w mediach prezentowane są lokalne firmy; informacje na ich temat znajdują się na stronie internetowej starachowice.eu. Na stronie tej uruchomiona jest również zakładka "Dla przedsiębiorcy".

Samorząd wspiera działania w sferze kultury (Szkółka Rzeźbiarska, Wakacje w mieście, Dni Starachowic, Kino Plenerowe), na rzecz ochrony środowiska (dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych; usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie gminy).

Podejmuje liczne działania na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych w gminie, zakupiony został m.in. samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, wprowadzony system teleopieki dla niepełnosprawnych, powołany został Klub Olimpiad Specjalnych ARKA.

Uroczystą Galę uświetnił koncert Jarka Wista z zespołem oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali.źródło:UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English