AAA
Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne
Wtorek, 27 lutego 2018r. (godz. 11:45)

Niskie temperatury oraz mroźny wiatr i opady śniegu oznaczają, że powinniśmy zacząć zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające w nieogrzewanych miejscach lub innych sytuacjach, zagrażających ich zdrowiu i życiu. Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w całej Polsce w wyniku nadmiernego wychłodzenia umiera kilkadziesiąt osób.

Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych dniach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych. To właśnie ci mieszkańcy naszego regionu mogą być najbardziej narażeni na wyziębienie organizmu, a co za tym idzie na śmierć.


Oprócz wychłodzenia organizmu, odmrożeń, zdarzają się niestety także zamarznięcia. Właśnie w tym trudnym okresie policja podejmuje wzmożone działania prewencyjne zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przeciwdziałanie tym tragicznym zdarzeniom. Policjanci będą informować ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami i narażone być na wychłodzenie organizmu. W trakcie codziennych służb będą patrolować miejsca, w których często przebywają bezdomni, np. dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze, ogródki działkowe.

Pamiętamy o tym, aby informować policję, straż miejską czy inne instytucje niosące pomoc o każdym ujawnionym przypadku osoby potrzebującej pomocy. Takie przypadki, jak przebywanie, nocowanie osób w pomieszczeniach nieogrzewanych, w śmietnikach, kanałach i innych podobnych miejscach należy jak najszybciej zgłaszać. Każda minuta może być na wagę złota.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Każdy sygnał dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo, które narażone są na wyziębienie organizmu może uratować czyjeś życie.

Informujmy o takich przypadkach korzystając z bezpłatnego nr tel.: 112 lub 997.źródło: KWP w Kielcach/ KPP w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English