AAA
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach
Wtorek, 27 lutego 2018r. (godz. 11:57)

Prezydent Miasta Starachowice w dniu dzisiejszym ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, Biuro Obsługi Mieszkańców w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach" lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45 w terminie do 19.03.2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice.

Szczegółowe warunki konkursu zawiera załącznik do Zarządzenia Nr 105/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 26.02.2018 r.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English