AAA
Prace modernizacyjne przy zalewie Pasternik
Poniedzialek, 04 czerwca 2018r. (godz. 11:24)

Czy położony przy wjeździe do Starachowic zbiornik wodny Pasternik znów, tak jak przed laty, stanie się jedną z atrakcji miasta, dziś znaną jedynie ze starych fotografii? Jak informuje Prezydent Miasta Marek Materek - taki jest cel trwających działań. Obecnie trwa modernizacja zniszczonej przez powódź grobli, następnie ruszy zagospodarowanie północnej linii brzegowej zbiornika, dodatkowo gmina stara się o fundusze zewnętrzne na realizację szeregu prac na zbiorniku Pasternik, których wartość wynosi 23 mln zł.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

- Zbiornik Pasternik położony przy wjeździe do miasta, u zbiegu ulic Kieleckiej i Radomskiej, jest doskonale znany wszystkim tym - którzy w Starachowicach mieszkają i tym, którzy do Starachowic przyjeżdżają - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Czynimy starania, aby ta wizytówka miasta tak jak przed laty tętniła życiem i stanowiła atrakcyjne miejsce dla osób lubiących spacery, wędkowanie oraz pływanie łódkami, kajakami czy rowerkami wodnymi. Aktualnie trwają prace związane z remontem grobli na zalewie, mieliśmy tu dwie wyrwy spowodowane przez powódź, która przed kilkoma laty nawiedziła nasze miasto. Od tamtego momentu nie można było przez zbiornik normalnie przejść czy przejechać rowerem, teraz naprawiamy te zniszczenia.


Modernizacją grobli na zbiorniku wodnym - Pasternik zajmuje się starachowicka firma Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala i prace powinny zakończyć się w połowie lipca.
- Naprawa grobli i jej zagospodarowanie kosztować będzie około 300 tys zł i jest to pierwszy etap czyli odcinek o długości 400 metrów od ul. Radomskiej - informuje prezydent. - W ramach tego zadania oprócz naprawy grobli, dosypania ziemi po obydwu jej stronach i udrożnienia przejścia dla pieszych i rowerzystów, wykonywane są miejsca dla wędkarzy, montowane kosze na śmieci i ustawiane ławki. Podczas tej inwestycji przygotowane zostanie miejsce do montażu oświetlenia parkowego, które chcemy w kolejnych latach wykonać na całej długości grobli i wzdłuż północnej linii brzegowej zbiornika, teren ten zostanie zagospodarowany dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W tej chwili jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji technicznej, koncepcję przedstawił projektant, musimy jednak projekt ten uzgodnić z kilkoma spółkami kolejowymi, które są właścicielami terenu przyległego do zalewu Pasternik.

W przypadku zbiornika Pasternik, aby można było na tym terenie prowadzić prace inwestycyjne, jak informuje prezydent, niezwykle ważne było uregulowanie spraw własnościowych, ponieważ zbiornik nie jest własnością Gminy Starachowice.
- W tej sprawie współpracujemy z wieloma instytucjami, od Starosty Starachowickiego mamy użyczoną groblę, od PKP mamy wydzierżawione tereny na północnej linii brzegowej, mamy porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące terenów obok drogi powiatowej, przyległych do zbiornika Pasternik. W chwili obecnej z RZGW dogrywamy formalności związane z tym projektem i możliwością odmulenia zbiornika.

Dodatkowo Gmina Starachowice stara się o pozyskanie funduszy zewnętrznych na realizację projektu pn: "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej". Wartość projektu to ok. 23 mln zł.
W miniony poniedziałek, 28 maja wniosek w tej sprawie został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, typ projektu 2.5.1 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.
- Konkurencja w konkursie, który organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie ogromna, środków nie jest dużo i są one przeznaczone dla samorządów z całego kraju - informuje prezydent. - Ale będziemy walczyć o te fundusze, aby zrealizować cel jaki sobie postawiliśmy - czyli oczyszczenie dna zbiornika i przywrócenie mu walorów naturalnych oraz tak jak przed laty, funkcji rekreacyjnej - mam nadzieję, że nam się to uda.

Głównym celem projektu będzie przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik.
Zakres projektu dotyczy prac polegających na odmuleniu dna zbiornika wodnego, zagospodarowania linii brzegowej m.in. poprzez wykonanie przystani dla kajaków i rowerków wodnych, ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, montaż ławek, koszy, oświetlenia, wiat itp.
Przewidywana wartość projektu to ok. 23 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 20 mln zł tj. 85%, wkład własny Gminy Starachowice wynosi 3,45 mln zł tj.15%. Okres realizacji inwestycji to lata 2018-2021.

Projekt przewiduje kontynuację działań ukierunkowanych na uporządkowanie brzegów Pasternika i dotyczyć będzie zapewnienia przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców oraz stanowiącej jedną z estetycznych wizytówek miasta.
- W ramach projektu przewiduje się także stworzenie stałej ścieżki dydaktycznej dotyczącej znaczenia wody w mieście oraz adaptacji do zmian klimatu. Uporządkowanie brzegów Pasternika i udrożnienie zbiornika zapobiegnie jego zarastaniu i sprawi, że inwestycje wykonane w ramach rewitalizacji będą służyły mieszkańcom na długie lata - mówi Prezydent Marek Materek.
Odmulenie i oczyszczenie zbiornika powinno przyczynić się do przywrócenia biologicznej aktywności, a jednocześnie poprawić warunki do uprawiania sportów wodnych oraz wędkarstwa.
W ramach projektu planuje się również nasadzenia roślinności w celu zapewnienia charakteru zbiornika i jego otoczenia zbliżonego do naturalnego. W celu umożliwienia korzystania z powstałej infrastruktury przez mieszkańców oraz wędkarzy zaplanowano wykonanie dodatkowych elementów w ramach infrastruktury rekreacyjno - sportowej oraz budowę ścieki rowerowej o długości 1,9 km.
Zaprojektowano również montaż: ławek, koszy, oświetlenia, pergoli, tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej oraz monitoringu.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English