AAA
Rekordowe dofinansowanie w historii naszego miasta!
Czwartek, 28 czerwca 2018r. (godz. 12:16)

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację trzech inwestycji o wartości ponad 50 mln zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania to blisko 40 mln złotych.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. wirtualnestarachowice.pl

Zmiany dotyczyć będą w najbliższych latach każdej sfery życia mieszkańców naszego miasta poczynając od komunikacji, rekreacji, estetyki miasta, ekologii i wielu innych.


1. "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego".
Projekt ten zawiera inwestycje takie jak:

- Budowa Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne (budowa parkingu poziomowego z pomieszczeniami usługowymi, budowa parkingu dla rowerów, budowa kładki łączącej centrum przesiadkowe z rewitalizowaną częścią miasta przy Zbiorniku Pasternik, przebudowa placu dworcowego oraz stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, uporządkowanie terenu, montaż małej architektury, modernizacja oświetlenia).
- Budowa Centrum Komunikacyjnego Starachowice Wschodnie (budowa parkingu dla rowerów, przebudowa stanowisk dla autobusów i busów, montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, montaż małej architektury, modernizacja oświetlenia).
- Wykonanie 4 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na najbardziej uczęszczanych przystankach.
- Zakup 10 sztuk ekologicznych niskopodłogowych autobusów spełniających normę Euro 6 wyposażonych w automaty do zakupu biletów oraz monitoring.
- Modernizacja bazy MZK poprzez budowę nowego warsztatu i myjni.
- Utworzenie centrum zarządzania dyspozytorskiego w MZK.
- Budowa ulicy Nowej Moniuszki - połączenie pomiędzy Kielecką a Nowowiejską w nowym śladzie.
- Budowa zatoki przystankowej na Grobli przy ul. Kieleckiej.
- Wymiana ok 40 sztuk wiat przystankowych wkład własny Gminy Starachowice do wymienionego projektu.
- Budowa pasażu Staffa jako ciągu pieszo rowerowego - inwestycja jest obecnie realizowana, a jej koszt został zakwalifikowany jako wkład własny Gminy w wymieniony projekt.
- Budowa przedłużenia ul. Batalionów Chłopskich do ul. Szkolnej - w całości stanowi wkład własny Gminy do wymienionego projektu.
- Koszt wykonania dokumentacji budowy ul. Nowej Moniuszki to także wkład własny Gminy do projektu.

Ogólna wartość projektu to ponad 35 mln zł. Przyznane dofinansowanie wyniesie ok. 85%.

2. "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice".
Projekt obejmuje:

- modernizację źródeł oświetlenia ulicznego tj. 4072 sztuk poprzez wymianę na nowe energooszczędne lampy w technologii LED, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną przy niskim poborze energii elektrycznej,
- wymiana wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników,
- montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem,
- montaż kompensatorów mocy biernej,
Montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, a także wymiana opraw oświetleniowych przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o ok 60 %. Rocznie Gmina wydaje ponad 1 mln zł na oświetlenie uliczne.
Projekt wynika z zatwierdzonego i opracowanego w tej kadencji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice.

Ogólna wartość projektu to 7,5 mln zł. Przyznane dofinansowanie to 6,4 mln zł tj. 85%.

3."Starachowice przyjazne środowisku - budowa ścieżek rowerowych".
Projekt obejmuje:

- Utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 10 km,
- Wykonanie 11 stacji roweru miejskiego z możliwością wypożyczania rowerów na terenie miasta Starachowice, (110 rowerów z czego 90 sztuk rowerów standardowych, 10 sztuk rowerów familijnych cargo oraz 10 sztuk rowerów napędzanych silnikiem elektrycznym),
- Przebieg planowanej infrastruktury pozwoli na połączenie osiedli mieszkaniowych z instytucjami administracji publicznej z ośrodkami edukacji, sportu i skupiskami zakładów pracy,
- Powstanie 165 sztuk stojaków z elektrozamkami, 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie wypożyczenie oraz zwrot roweru miejskiego,
- Stację ładującą do rowerów elektrycznych,
- Punkty samoobsługi serwisowej dla rowerów.

Wartość projektu: 5,4 mln zł. Przyznane dofinansowanie Ok 4,8 mln zł czyli Ok 94%.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Gmina Starachowice uzyskała także dofinansowanie projektu: "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice".

Wartość projektu 4,3 mln złotych, kwota dotacji wyniesie ok. 2,4 mln zł tj. 60 % kosztów kwalifikowanych.


Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych terenie gminy Starachowice. Do projektu zgłosiło się ok. 250 gospodarstw domowych z terenu miasta.
Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2.
Przewidywana liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE to 83 sztuk (w tym 15 szt. kolektorów solarnych, 68 szt. pomp ciepła), a jednostek wytwarzania energii elektrycznej to 155 sztuki. Produkcja energii cieplnej wynosi 715,59 MWh/rok, natomiast produkcja energii elektrycznej to 726,22 MWh/rok. Inwestycja rozpocznie się w bieżącym roku.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English