AAA
Dzielnicowa ze Starachowic najlepsza w województwie!
Sroda, 27 czerwca 2018r. (godz. 10:27)

W piątek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach zakończyły się dwudniowe wojewódzkie eliminacje konkursu "Dzielnicowy Roku". Policjantka z Komendy Powiatowej Policji ze Starachowic została najlepsza spośród 26 dzielnicowych reprezentujących 12 komend powiatowych oraz Komendę Miejską Policji w Kielcach. Zwycięzcy otrzymali gratulację od Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego oraz Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

fot. źródło: KWP w Kielcach

W czwartek na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach 26 dzielnicowych rozpoczęło rywalizacje o miano "Dzielnicowego Roku". Dzielnicowi przystąpili do dwóch konkurencji. Jedną z nich był praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy, podczas której policjanci musieli wykazać się wiedzą z zakresu algorytmu postępowania z osobą nieprzytomną oraz ostatecznie przeprowadzić resuscytacje krążeniowo - oddechową. W drugiej konkurencji dzielnicowi wykazywali się opanowaniem i celnym okiem podczas sprawdzianu z wyszkolenia strzeleckiego. Zadaniem każdego z policjantów było przebiegnięcie kilkudziesięciu metrów, oddanie 5 strzałów z postawy stojącej do tarczy oddalonej o 15 metrów oraz po wymianie magazynka oddanie kolejnych 5 strzałów z pozycji siedzącej.


W piątek zmagania mundurowi rozpoczęli w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika, gdzie przystąpili do testu wiedzy. W tej konkurencji wzięło udział również 12 Kierowników Rewirów Dzielnicowych, którzy reprezentowali komendy powiatowe z całego województwa świętokrzyskie, a także Komedę Miejską Policji w Kielcach. Policjanci musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące przepisów Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego, Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym, a także zagadnień z zakresu procedury niebieskiej karty, pracy dochodzeniowo śledczej oraz profilaktyki społecznej.

Kolejnym etapem eliminacji była symulacja przyjęcia interesanta. Cała inscenizacja nie mogła przekroczyć 15 minut, dlatego też funkcjonariusze błyskawicznie musieli zakwalifikować tą sytuację opierając się jedynie o własną wiedzę.

Zwycięzcy konkursu otrzymali gratulacje od Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego, przewodniczącego Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego nadkom. Jerzego Kaniewskiego oraz Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Dwoje najlepszych dzielnicowych oraz najlepszy kierownik będzie reprezentować nasz garnizon w tożsamych zawodach na szczeblu ogólnopolskim.

W trójce najlepszych dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: st. sierż. Katarzyna Lasocka z KPP w Starachowicach
Miejsce drugie: st. sierż. Piotr Sałata z KPP w Opatowie
Miejsce trzecie: st. sierż. Karol Przygodzki z KPP w Końskich

Kwalifikacja drużynowa:

Miejsce pierwsze: Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
Miejsce drugie: Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie
Miejsce trzecie: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim

W trójce najlepszych Kierowników Rewiru Dzielnicowych znaleźli się:

Miejsce pierwsze: podkom. Ernest Pastuszka z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miejsce drugie: asp. szt. Jarosław Bober z KPP w Staszowie oraz st. asp. Tomasz Obruśnik z KMP w Kielcach .

Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Wojewoda Świętokrzyski oraz przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!


źródło: KPP w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English