AAA
Nowi dyrektorzy w starachowickich podstawówkach
Wtorek, 10 lipca 2018r. (godz. 13:16)

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów starachowickich Szkół Podstawowych nr 6 i nr 2. Pani Renata Topolska będzie pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6, natomiast Pani Agnieszka Samsonowska pokieruje Szkołą Podstawową nr 2.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach

Pani Renata Topolska jest nauczycielem dyplomowanym z 31 letnim stażem pracy. Posiada kwalifikacje do nauczania religii, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego a także do pracy w bibliotece.


Pani Renata Topolska systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe w formie szkoleń, kursów i warsztatów tematycznych. To świadomy i odpowiedzialny pedagog, osoba kreatywna, otwarta na współpracę i wdrażanie nowatorskich koncepcji. Atutem Pani Topolskiej jest życzliwość, otwartość i serdeczność w kontaktach interpersonalnych z uczniami (wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego) rodzicami i współpracownikami. Jest organizatorem wielu cyklicznych imprez szkolnych i miejskich. Jest osobą sumienną, pracowitą, zdyscyplinowaną i obowiązkową. Posiada autorytet w środowisku lokalnym.

Pani Agnieszka Samsonowska jest nauczycielem dyplomowanym z 21 letnim stażem pracy, w tym 12 lat pracy w szkole. Posiada kwalifikacje do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

Pani Samsonowska chętnie uczestniczy w szkoleniach i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Jest organizatorką wielu imprez artystycznych i kulturalnych o zasięgu miejskim i powiatowym. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą licealną jak i z dziećmi ze szkoły podstawowej. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jest życzliwa w stosunku do koleżanek, kolegów i uczniów. Pani Agnieszka Samsonowska jest osobą pracowitą, zdyscyplinowaną, obowiązkową i konsekwentną. Stawia wysokie wymagania sobie i innym, dąży do wysokiego poziomu pracy szkoły.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English