AAA
38 wniosków z 21 okręgów w ramach Budżetu Obywatelskiego
Sroda, 08 sierpnia 2018r. (godz. 08:41)

Do 31 lipca mieszkańcy mogli zgłaszać projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na rok 2019. Wpłynęło 38 wniosków z 21 okręgów. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje dotyczą m.in. inwestycji drogowych, budowy i remontów chodników, dróg i parkingów, montażu kamer monitoringu, budowy siłowni plenerowej.

Tak jak w roku ubiegłym do rozdysponowania są środki w wysokości 1.200.000 zł. Na każdy z 23 okręgów przypada kwota 52 000 zł. Zgłoszone do realizacji propozycje przedsięwzięć zostaną poddane weryfikacji merytorycznej, która potrwa do 17 sierpnia. W okręgach, gdzie do realizacji zgłoszony został więcej niż 1 projekt i wszystkie przejdą pozytywnie ocenę merytoryczną odbędzie się głosowanie. Głosowanie internetowe prowadzone będzie od 3 do 9 września, natomiast głosowanie tradycyjne odbędzie się w dniach od 14 do 16 września. Ostateczne wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego poznamy do 18 września.


Agencja Reklamy Marecki.name

Przypomnijmy, że w ciągu czterech edycji Budżetu Obywatelskiego Gmina Starachowice zrealizowała lub przeznaczyła do realizacji 86 projekty zgłoszone przez mieszkańców miasta.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English