AAA
Komunikat KPP w Starachowicach
Czwartek, 13 wrzesnia 2018r. (godz. 08:58)

W związku z remontem przejazdu kolejowego w Starachowicach przy ul. Radomskiej i powstałymi z tego powodu utrudnieniami w ruchu, Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach sugeruje następujące drogi wyjazdu ze Starachowic.

W kierunku miejscowości Brody i Pawłów ul. Leśną w kierunku m. Henryk Szyb następnie ul. Zgodną przez ul. Krańcową lub al. Najświętszej Marii Panny, a następnie w kierunku miejscowości Adamów do drogi krajowej K42.


W kierunku Wąchocka ul. Nadrzeczną przez os. Orłowo w kierunku ul. Mieszała lub ul. Pogodną przez przejazd kolejowy w kierunku ul. Nadrzecznej i Partyzantów w Wąchocku.

W całości ul. Nadrzeczna w Wąchocku jest drogą gruntową. Objazdy są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów do 3,5 tony. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i zachowaniu szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy w miejscowości Wąchock.


st. sierż. Paweł Kusiak
oficer prasowy
KPP Starachowice

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English