AAA
Komunikat - nie będzie wody w dniach 11.11- 12.11.2017r
Czwartek, 02 listopada 2017r. (godz. 11:38)

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych na terenie całego miasta Starachowice oraz w następujących miejscowościach na terenie Gminy Brody: Kuczów, Styków, Jabłonna, Dziurów, Adamów, Ruda, że w dniach

11.11. 2017 r. i 12.11.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 20.00 nastąpią przerwy lub zakłócenia w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na magistralnej sieci wodociągowej związanymi z budową ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej.


Wykonawcą robót jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BAKAMA
Uprasza się odbiorców o wcześniejsze zaopatrzenie w wodę na bieżące potrzeby na te dni. Po uruchomieniu dopływu wody mogą nastąpić przejściowe zakłócenia spowodowane zapowietrzeniem instalacji wodociągowej oraz zwiększoną mętnością i barwą wody.

O ewentualnych dalszych zakłóceniach w dostawie wody należy powiadomić PWiK Sp. z o.o.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd PWiK Sp.z o.o. Starachowice


tel. 274-53-24, 275-03-48, 275-03-49 lub awaryjny bezpłatny 994

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English