AAA
Budżet Obywatelski 2019 głosowanie na projekty rozstrzygnięte
Wtorek, 18 wrzesnia 2018r. (godz. 08:18)

W minione dwa weekendy mieszkańcy Starachowic mogli decydować jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Starachowic na Rok 2019.

Głosować można było na dwa sposoby. W dniach 3-5 września nie wychodząc z domu, głosy można było oddawać drogą elektroniczną w głosowaniu internetowym. W dniach 14-16 września mieszkańcy Starachowic mogli oddać głosy na wybrane projekty w tradycyjny sposób głosując na papierze.


Agencja Reklamy Marecki.name

Przypomnijmy, że głosowanie odbywało się tylko w tych okręgach, gdzie do realizacji zgłoszono więcej niż jeden projekt.

Dzięki głosom mieszkańców w roku 2019 zrealizowane zostaną następujący inwestycje:
Okręg nr 4 - Remont drogi dojazdowej do bloku nr 25 i 31 oraz garaży przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach (180 głosów)
Okręg nr 5 - Remonty cząstkowe nawierzchni ulic Osiedla "LAS" na powierzchni ok. 500m2 (100 głosów)
Okręg nr 7 - Remont chodnika wraz z oświetleniem (17 głosów)
Okręg nr 10 - Rozbudowa siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej (street workout) Na Szlakowisku (III etap) (95 głosów)
Okręg nr 13 - Budowa oświetlenia i odwodnienia w ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego (220 głosów)
Okręg nr 14 - Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Górnej z wyznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych i stojakami dla rowerów (112 głosów)
Okręg nr 15 - Przeniesienie placu zabaw i wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy bloku Armii Krajowej 4 (84 głosy)
Okręg nr 16 - Projekt rewitalizacji obszaru osiedla "Brazylia" obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa (258 głosów)
Okręg nr 18 - Projekt odwodnienia i remontu ul. Wiejskiej (405 głosów).

Ogółem na wszystkie projekty biorące udział w głosowaniu oddano 2335 głosów, w tym 2154 głosy ważne i 181 głosów nieważnych. Największą popularnością cieszyło się głosowanie internetowe, w którym mieszkańcy oddali łącznie 1839 głosów ważnych.

- Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Szczególne podziękowania kieruję do tych z Państwa, którzy napisali projekty i zgromadzili pod nimi wymagane podpisy pośród swoich sąsiadów. Rekord padł w okręgu nr 18, gdzie oddano najwięcej bo 405 głosów na "Projekt odwodnienia i remont ul. Wiejskiej". Słowa uznania kieruję do pań Katarzyny Tatarek autorki projektu oraz pani Agnieszki Chedy i dziękuję za zaangażowanie.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English