AAA
Budżet Obywatelski na rok 2019
Poniedzialek, 11 czerwca 2018r. (godz. 08:45)

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2019 r.

Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego pokazały, że "opłaca się decydować". Tak jak w latach ubiegłych do rozdysponowania jest niemała kwota 1 200 000 złotych. Miasto jak dotychczas będzie podzielone na 23 okręgi co daje 52 000 złotych do wykorzystania w każdym z nich.


Agencja Reklamy Marecki.name

Jak to zrobić? Uczestnicząc w planowaniu i rozdysponowaniu środków mamy realny wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście, możemy wytyczyć tor jego rozwoju na następne lata, pomóc wprowadzić zmiany, o których rozmawiamy ze swoimi znajomymi, sąsiadami czy przyjaciółmi, a których nikt poza nami nie zauważał. Rozejrzyjmy się wokół i sami zdecydujmy czego potrzebuje nasze osiedle, ulica, okręg!
Opisz swój pomysł, zbierz 15 podpisów osób które go popierają i złóż projekt. Podczas głosowania to Ty i Twoi znajomi oraz pozostali mieszkańcy miasta zdecydują, na co wydać gminne pieniądze w 2019 r.

Kto może zgłosić projekt ?
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Projekt może dotyczyć wyłącznie okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający.

Jak przygotować formularz wniosku ?
Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC można pobrać ze strony internetowej www.obywatelski.starachowice.eu. lub w wersji papierowej Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Na stronie znajdziesz też informacje jak krok po kroku wypełniać formularz.

PAMIĘTAJ !
KOSZT PROPONOWANEGO PRZEZ CIEBIE ZADANIA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ PRZYZNANE ŚRODKI DLA TWOJEGO OKRĘGU - 52.000 zł


Gdzie złożyć wypełniony formularz/wniosek ?

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@starachowice.eu

W TERMINIE OD 04.06.2018 R. DO 31.07.2018 R.

Wniosek złożony, co dalej ?
Twój wniosek podlega weryfikacji pod względem poprawności i kompletności wypełnienia. Jeżeli czegoś w nim brakuje, bądź pojawił się błąd, zajmująca się Twoją sprawą komórka merytoryczna może zgłosić się do Ciebie o jego uzupełnienie lub poprawienie.
Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawione będą Radzie Miejskiej w Starachowicach i podane do publicznej wiadomości.

TERMIN WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PROPOZYCJI ZADAŃ DO 17.08.2018 R.

Promocja


Tylko od Państwa zależy ile osób dowie się o Waszym projekcie. Możecie opowiedzieć o nim sąsiadom i znajomym, wykonać ulotki promocyjne, nagrać krótki film dotyczący problemu i udostępnić go w mediach społecznościowych. To Wasze miasto, działając aktywnie pomagacie zmieniać je na lepsze!

Głosowanie - czy to takie trudne ?

Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych punktach miasta.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE OD 03.09.2018 R. DO 09.09.2018 R.

GŁOSOWANIE TRADYCYJNE OD 14.09.2018 R. DO 16.09.2018 R.


Wyniki głosowania


Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English