AAA
Przedszkole Miejskie nr 11 po termomodernizacji
Wtorek, 23 pazdziernika 2018r. (godz. 17:46)

Kiedy 1 października przyszli do przedszkola czekał na nich tort i mnóstwo balonów, ale przede wszystkim czekały czyste, pachnące świeżością kolorowe sale wyposażone w nowe mebelki oraz nowy sprzęt do terapii i rehabilitacji. - Dzieci kiedy weszły do wyremontowanego przedszkola powiedziały, że podoba im się wszystko i to był dla nas największy sukces - mówi Ewa Rychel dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

Placówka objęta została III etapem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Starachowicach. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy,


Agencja Reklamy Marecki.name

koszt szacunkowy to 1 500 000 zł.

- Kończymy kolejny, trzeci etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - W ramach prac wykonaliśmy m.in. kompleksową termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Firma realizująca to zamówienie wykonała ocieplenie budynku i stropodachu, wymieniono okna, drzwi, jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, wymieniono oświetlenie w budynku i wykonano prace towarzyszące. Prace wykonane mają służyć głównie tym, którzy na co dzień korzystają z przedszkola, czyli dzieciom oraz kadrze, która w tej placówce pracuje, mają poprawić komfort pracy, komfort nauczania a także przyczynić się do oszczędności na ogrzewaniu oraz oświetleniu budynku.
Dla użytkowników obiektu, jak mówi dyrektor Ewa Rychel, ogromne znaczenie ma wymiana przestarzałej i wadliwej kanalizacji.
- Pojawiły się jeszcze prace dotyczące wymiany instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej - mówi dyrektor placówki przedszkolnej Ewa Rychel - To było naszą bolączką, naszym problemem dziękujemy za to. Jak wspominał pan prezydent zamierzeniem termomodernizacji było podniesienie komfortu korzystania z obiektu. To się zadziało. Jesteśmy po zakończeniu prac, komfort jest zdecydowanie lepszy, budynek zyskał na jakości, poprawiły się warunki pobytu dzieci, bo one są najważniejsze i dla nich to wszystko było robione. Warunki są bardzo dobre, także pod kątem bezpieczeństwa, możliwości utrzymania higieny i przede wszystkim pod kątem funkcjonalności w codziennym użytkowaniu. Z chwilą kiedy wróciliśmy do przedszkola w październiku dzieci powiedziały - że podoba im się wszystko. To jest dla nas największym sukcesem. Ogromnym ukłonem w stronę pana prezydenta i osób odpowiedzialnych za ten ogromny remont były słowa naszych rodziców, którym również dziękujemy za ogromne zaangażowanie, pomoc i wsparcie, którzy powiedzieli - warto było. Warto było, serdecznie dziękuję.

Prezydentowi w wizytacji placówki towarzyszyli radni Rady Miejskiej Janusz Garbarczyk, Robert Sowula i Mariusz Konarski.
- Z wyremontowanego przedszkola najbardziej cieszą się rodzice i dzieci, które teraz w bardzo dobrych warunkach będą mogły się bawić i uczyć - mówi Robert Sowula radny Rady Miejskiej

Zakres wykonanych robót w Przedszkolu Miejskim nr 11 obejmował m.in.: docieplenie budynku - ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich,wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianaę stolarki okiennej, instalacji c.o. z montażem systemu BMS, montaż pompy ciepła typu powietrze - woda na potrzeby c.w.u., remont instalacji c.w.u., budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych niezbędnych do zasilania instalacji oświetlenia w budynku, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, wykonanie instalacji elektrycznej w całym budynku, generalny remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni, remont zadaszeń nad wejściami, wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku po ww. robotach, remont elementów zewnętrznych budynku, np. schody, murki, podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowanie wentylacji budynku do obowiązujących przepisów.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English