AAA
Przedszkole Miejskie nr 11 po termomodernizacji
Wtorek, 23 pazdziernika 2018r. (godz. 17:46)

Kiedy 1 października przyszli do przedszkola czekał na nich tort i mnóstwo balonów, ale przede wszystkim czekały czyste, pachnące świeżością kolorowe sale wyposażone w nowe mebelki oraz nowy sprzęt do terapii i rehabilitacji. - Dzieci kiedy weszły do wyremontowanego przedszkola powiedziały, że podoba im się wszystko i to był dla nas największy sukces - mówi Ewa Rychel dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

Placówka objęta została III etapem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Starachowicach. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy,


Agencja Reklamy Marecki.name

koszt szacunkowy to 1 500 000 zł.

- Kończymy kolejny, trzeci etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - W ramach prac wykonaliśmy m.in. kompleksową termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Firma realizująca to zamówienie wykonała ocieplenie budynku i stropodachu, wymieniono okna, drzwi, jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, wymieniono oświetlenie w budynku i wykonano prace towarzyszące. Prace wykonane mają służyć głównie tym, którzy na co dzień korzystają z przedszkola, czyli dzieciom oraz kadrze, która w tej placówce pracuje, mają poprawić komfort pracy, komfort nauczania a także przyczynić się do oszczędności na ogrzewaniu oraz oświetleniu budynku.
Dla użytkowników obiektu, jak mówi dyrektor Ewa Rychel, ogromne znaczenie ma wymiana przestarzałej i wadliwej kanalizacji.
- Pojawiły się jeszcze prace dotyczące wymiany instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej - mówi dyrektor placówki przedszkolnej Ewa Rychel - To było naszą bolączką, naszym problemem dziękujemy za to. Jak wspominał pan prezydent zamierzeniem termomodernizacji było podniesienie komfortu korzystania z obiektu. To się zadziało. Jesteśmy po zakończeniu prac, komfort jest zdecydowanie lepszy, budynek zyskał na jakości, poprawiły się warunki pobytu dzieci, bo one są najważniejsze i dla nich to wszystko było robione. Warunki są bardzo dobre, także pod kątem bezpieczeństwa, możliwości utrzymania higieny i przede wszystkim pod kątem funkcjonalności w codziennym użytkowaniu. Z chwilą kiedy wróciliśmy do przedszkola w październiku dzieci powiedziały - że podoba im się wszystko. To jest dla nas największym sukcesem. Ogromnym ukłonem w stronę pana prezydenta i osób odpowiedzialnych za ten ogromny remont były słowa naszych rodziców, którym również dziękujemy za ogromne zaangażowanie, pomoc i wsparcie, którzy powiedzieli - warto było. Warto było, serdecznie dziękuję.

Prezydentowi w wizytacji placówki towarzyszyli radni Rady Miejskiej Janusz Garbarczyk, Robert Sowula i Mariusz Konarski.
- Z wyremontowanego przedszkola najbardziej cieszą się rodzice i dzieci, które teraz w bardzo dobrych warunkach będą mogły się bawić i uczyć - mówi Robert Sowula radny Rady Miejskiej

Zakres wykonanych robót w Przedszkolu Miejskim nr 11 obejmował m.in.: docieplenie budynku - ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich,wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianaę stolarki okiennej, instalacji c.o. z montażem systemu BMS, montaż pompy ciepła typu powietrze - woda na potrzeby c.w.u., remont instalacji c.w.u., budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych niezbędnych do zasilania instalacji oświetlenia w budynku, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED, wykonanie instalacji elektrycznej w całym budynku, generalny remont instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni, remont zadaszeń nad wejściami, wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku po ww. robotach, remont elementów zewnętrznych budynku, np. schody, murki, podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowanie wentylacji budynku do obowiązujących przepisów.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English