AAA
Zmiany w cenniku biletów komunikacji miejskiej
Wtorek, 22 stycznia 2019r. (godz. 18:41)

Gmina Starachowice, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej rozszerza katalog ulg dla pasażerów oraz zmienia dotychczasowy system taryfowy czyniąc go bardziej czytelnym. Nowe opłaty i ulgi zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od 1 marca. W najbliższy piątek radni Rady Miejskiej będą głosować nad uchwałą w tej sprawie.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Starachowice wcieliła w struktury Zakładu Energetyki Cieplnej - Miejski Zakład Komunikacyjny i obydwie spółki od jesieni funkcjonują już jako jedno przedsiębiorstwo komunalne. Prezydent Miasta Marek Materek zapewnia, że współpraca ta wygląda bardzo dobrze dlatego też podjęto dalsze działania mające na celu usprawnienie systemu komunikacji miejskiej w Starachowicach.


- Proponowane zmiany zakładają ujednolicenie systemu biletu ulgowego poprzez wprowadzenie jednego biletu ulgowego w wysokości 50% wartości biletu normalnego, wycofanie biletów ulgowych gminnych i gminnych specjalnych dla osób, które ukończyły 70 lat - informuje Prezydent Marek Materek. - Osoby posiadające prawo do ulgowych przejazdów gminnych uzyskały w ten sposób wyższą ulgę - taką samą jak ustawowa. Natomiast pasażerowie, którzy ukończyli 70 lat uzyskują prawo do przejazdów bezpłatnych, dotychczas takie prawo przysługiwało osobom powyżej 75 roku życia.

Prawo do darmowej komunikacji, jak podkreślił prezydent, mają wszyscy seniorzy także niebędący mieszkańcami Starachowic.

Bilet normalny kosztował będzie tak jak do tej pory 2.50 zł natomiast ulgowy 1.25 zł.
W autobusach dostępne będą dwa rodzaje biletów specjalnych sprzedawanych przez kierowców w cenie 4 zł - bilet normalny i 2 zł - bilet ulgowy.


- Naszym celem jest aby sprzedaż biletów w autobusach prowadzona była sporadycznie, żeby kierowcy zajmowali się kierowaniem pojazdem a nie dystrybucją biletów - mówi prezydent. - Planujemy w zamian zwiększenie ilości punktów w których prowadzona będzie sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Zachęcając właścicieli punktów, gdzie taka sprzedaż mogłaby się odbywać do jej wprowadzenia, zwiększamy marżę od sprzedanych biletów z 4 do 6 procent. Chętnych zapraszamy do siedziby firmy przy ul. Na Szlakowisku.

Bilety elektroniczne - okresowe Starachowicka Karta Miejska. Wprowadzone zostają w miejsce biletów miesięcznych, tygodniowych i kwartalnych tzw. bilety okresowe obowiązujące przez okres 7 dni, 30 dni oraz 90 dni, od dowolnie wybranej daty.
- W przypadku biletów czasowych miesięcznych czy kwartalnych dotychczas kupowało się je od 1 dnia miesiąca w tej chwili mieszkańcy mogą nabywać bilety w dowolnym terminie - mówi prezes ZEC Marcin Pocheć.

Prawo do ulgowych przejazdów przyznano uczniom i studentom zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia - na podstawie wydanych poza granicami RP Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 Student lub karty ISIC.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadzono bezpłatne przejazdy w dniu 1 listopada dla wszystkich korzystających z komunikacji miejskiej w Starachowicach. Z uwagi na ogromne nasilenie ruchu samochodowego w tym dniu, rozwiązanie takie wydaje się racjonalne i konieczne - podkreśla prezydent.

Zmianie ulegnie również szata graficzna biletów autobusowych, na każdym oprócz herbu znajdować się będzie element charakterystyczny dla Starachowic, samochód STAR, Wielki Piec z Muzeum Przyrody i Techniki lub zbiornik Piachy.

- Wymienione zmiany chcemy wprowadzać po to, aby mieszkańcom ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej ale także przygotowujemy kolejne działania, aby dalej ulepszać i poprawiać system komunikacji miejskiej - informuje Prezydent Marek Materek - ZEC wynajął firmę, która od lat zajmuje się tworzeniem sieci komunikacji miejskiej na terenie wielu miast w kraju, przeprowadzone zostały analizy i badania ankietowe, w tej chwili są one opracowywane i do końca marca powinniśmy poznać ich wyniki. Spółka nabyła również trzy używane samochody marki MAN, które zastąpiły kolejne wysłużone Jelcze. W ciągu tego roku planujemy zakup 10 niskopodłogowych autobusów spełniających normę EURO 6 w ramach dużego projektu unijnego, którego realizację już rozpoczęliśmy.

Szacunkowa wartość wprowadzonych ulg wynosi ok 300 tys. złotych rocznie. Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie nad uchwałą wprowadzającą powyższe zmiany.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English