AAA
Jest nowa Sekretarz Miasta w Urzędzie Miejskim
Poniedzialek, 04 lutego 2019r. (godz. 07:57)

Pani Barbara Szymańska, decyzją komisji rekrutacyjnej, została wybrana na stanowisko Sekretarza Miasta Starachowice.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach

Dotychczas pełniąca tę funkcję pani Beata Duda w ubiegłorocznych wyborach samorządowych objęła mandat radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego w związku z tym iż, jak sama argumentowała, trudno jej było pogodzić obowiązki radnej powiatowej w Ostrowcu z pracą na stanowisku Sekretarza Miasta Starachowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta z prośbą o zmianę dotychczasowego miejsca pracy. Prezydent Miasta pozytywnie ustosunkował się do złożonej prośby.


Do konkursu ogłoszonego na wolne stanowisko Sekretarza Miasta przystąpiły dwie osoby.
Jeden kandydat nie spełnił wymagania obligatoryjnego wskazanego w ogłoszeniu o naborze, dotyczącego posiadania co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia a 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub posiadania co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. W wyniku zakończenia procedury naboru komisja rekrutacyjna zdecydowała o zatrudnieniu p. Barbary Szymańskiej. Pani Barbara Szymańska jest starachowiczanką, absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku finanse publiczne. Dotychczas w ramach obowiązków zawodowych p. Szymańska kierowała pracą oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nowa Sekretarz Miasta pracę w Urzędzie Miejskim rozpocznie od 12 lutego br.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English