AAA
Jest nowa Sekretarz Miasta w Urzędzie Miejskim
Poniedzialek, 04 lutego 2019r. (godz. 07:57)

Pani Barbara Szymańska, decyzją komisji rekrutacyjnej, została wybrana na stanowisko Sekretarza Miasta Starachowice.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach

Dotychczas pełniąca tę funkcję pani Beata Duda w ubiegłorocznych wyborach samorządowych objęła mandat radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego w związku z tym iż, jak sama argumentowała, trudno jej było pogodzić obowiązki radnej powiatowej w Ostrowcu z pracą na stanowisku Sekretarza Miasta Starachowice, wystąpiła do Prezydenta Miasta z prośbą o zmianę dotychczasowego miejsca pracy. Prezydent Miasta pozytywnie ustosunkował się do złożonej prośby.


Agencja Reklamy Marecki.name

Do konkursu ogłoszonego na wolne stanowisko Sekretarza Miasta przystąpiły dwie osoby.
Jeden kandydat nie spełnił wymagania obligatoryjnego wskazanego w ogłoszeniu o naborze, dotyczącego posiadania co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia a 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub posiadania co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy, oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych. W wyniku zakończenia procedury naboru komisja rekrutacyjna zdecydowała o zatrudnieniu p. Barbary Szymańskiej. Pani Barbara Szymańska jest starachowiczanką, absolwentką Politechniki Radomskiej na kierunku finanse publiczne. Dotychczas w ramach obowiązków zawodowych p. Szymańska kierowała pracą oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Nowa Sekretarz Miasta pracę w Urzędzie Miejskim rozpocznie od 12 lutego br.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English